Rok za prijavo za glasovanje na domu ali v drugem okraju se izteče 22. maja. Foto: BoBo

Oskrbovanci domov za starejše, ki nimajo stalnega prebivališča v domu, volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah ali zdraviliščih, ter volivci, ki so v zavodih za izvrševanje kazenskih sankcij in želijo glasovati po pošti na območju Slovenije, imajo še danes čas, da to sporočijo okrajni volilni komisiji.

Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Invalidi se lahko dogovorijo tudi za stalno glasovanje po pošti. Državni volilni komisiji morajo predložiti odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida, nato pa obvestilo invalida o stalnem glasovanju po pošti velja do preklica.

Sicer bodo na volitvah mogoče še nekatere druge posebne oblike glasovanja. Volivci, ki bodo na dan glasovanja zunaj okraja svojega stalnega prebivališča, bodo lahko glas oddali na volišču v drugem okraju. Volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli osebno zglasiti na volišču, pa bodo lahko glasovali na svojem domu. Tudi na takšne oblike glasovanja se morajo volivci prijaviti, rok se izteče 22. maja. Že dan prej, v torek, 21. maja, pa se bo začelo predčasno glasovanje, ki bo trajalo do četrtka, 23. maja.