Urad je imel sedež na Trgu Leona Štuklja v Mariboru. Foto: Radio Maribor/Nataša Rižnar
Urad je imel sedež na Trgu Leona Štuklja v Mariboru. Foto: Radio Maribor/Nataša Rižnar

Vlada se je odločila za ukinitev urada, ker se njegovo delovno področje prekriva z delovnim področjem ministrstva za delo. Zaposlene na uradu, materialna sredstva, ki jih prevzeti zaposleni potrebujejo za opravljanje svojih nalog, dokumentacijo urada in neporabljena sredstva, ki so v letu 2022 zagotovljena v veljavnem finančnem načrtu urada, bo prevzelo ministrstvo. Na uradu so navedli, da je pri njih zaposlenih 11 javnih uslužbencev.

Vršilec dolžnosti direktorja je bil Danilo Lončarič, vlada pa je v ponedeljek izdala ugotovitveno odločbo o prenehanju njegovega položaja hkrati s prenehanjem dela urada. Ob koncu delovanja urada je poudaril pomen zavedanja, da je življenje največ, kar ljudje lahko imamo. "Demografija ni samo ekonomija, je zagotovitev dostojnega življenja za vse generacije, je osnovni gradnik razvoja za vse druge panoge in vede," je poudaril v izjavi. V družbi nasploh bi si želel, da težimo k temu, da ohranjamo kakovost življenja in blaginjo ljudi ter jo skušamo dvigniti na višjo raven.

Umestitev področja demografije v prihodnje vidi na področje najvišje politične ravni. "Le tako nam bo izzive, ki so že danes navzoči, uspelo obvladovati s celostnim načrtovanjem, medsektorskim pristopom in implementacijo rešitev v družbi, če želimo ohranitev slovenskega naroda na ozemlju, kot je zdaj," je zapisal.

Urad ustanovila prejšnja koalicija

Urad je imel sedež na Trgu Leona Štuklja v Mariboru, in sicer v poslovnih prostorih v izmeri približno 300 kvadratnih metrov. Zanje urejajo vpis lastninske pravice na državo, tako da se najemnina ni obračunavala, so pojasnili na ministrstvu za javno upravo. Prejšnja vlada je urad, ki ga je predvidela tudi koalicijska pogodba med strankami SDS, SMC, NSi in DeSUS, ustanovila z odlokom oktobra 2020, začetek uporabe odloka in s tem delovanja urada pa večkrat prestavila.

Sprva je bilo predvideno, da ga bo vodil minister brez listnice, pozneje so odlok spremenili in zapisali, da ga bo vodil direktor, ki bi bil odgovoren vladi. Tako je bil oktobra lani za v. d. direktorja imenovan Lončarič, aprila letos pa so uradno odprli urad s sedežem v Mariboru. Namen urada je bil denimo, da usklajuje in pripravlja ukrepe institucij na državni ravni s področja demografske politike, ki vključujejo spodbujanje materinstva in očetovstva ter dvig rojstev, vzpostavljanje pogojev, da se mladi in druge generacije ne bi odseljevali iz države, prav tako pa tudi vračanje Slovencev iz tujine.