Zadnji čas za vpis. Foto: Pixabay

Po podatkih višješolske prijavne službe je na voljo skupno 9.917 vpisnih mest (lani 10.141), in sicer 7.277 na izrednih in 2.640 na rednih študijih.

Podatki o prostih mestih za drugi prijavni rok so objavljeni na spletnih straneh Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps in višjih strokovnih šol.

Na rednem in izrednem študiju je največ prostih mest na študijskih programih Ekonomist (1.767), Informatik (801), Gostinstvo in turizem (784), Logistično inženirstvo (672) ter Strojništvo (653), so za Slovensko tiskovno agencijo sporočili iz Skupnosti višjih strokovnih šol. Za izredni študij pa se kandidati lahko prijavijo na prosta mesta tudi po tem roku.

V novem študijskem letu bo 48 višjih strokovnih šol, in sicer 29 javnih in 19 zasebnih, skupaj izvajalo 33 različnih študijskih programov. V prvem prijavnem roku sta bila sicer sprejeta 1.802 kandidata za redni in izredni študij.

V višješolski program se lahko vpišejo kandidati s splošno ali poklicno maturo (zaključni izpit oziroma diplomo pred letom 2002) ali opravljenim mojstrskim/delovodskim/poslovodskim izpitom, če imajo tri leta delovnih izkušenj, pri čemer je treba opraviti še preizkus znanja iz slovenščine (oziroma italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

V dveletno višješolsko izobraževanje se lahko redno vpišejo tudi tisti, ki so leto ali dve redno študirali že v katerem od visokošolskih študijskih programov. Ob omejitvi vpisa pa imajo prednost tisti, ki še niso bili vpisani v redni študij v višjem strokovnem ali visokošolskem izobraževanju.

Kandidati se prijavijo z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe. Izpolnjen prijavni obrazec je treba natisniti, podpisati in ga poslati priporočeno prijavni službi v Celje.

Višje strokovne šole bodo do 10. septembra obvestile kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti. To velja za vpis v programe Balet, Fotografija, Oblikovanje materialov ali Organizator socialne mreže ter Medijska produkcija.

Izid izbirnega postopka v drugem roku bo znan 23. septembra, vpisi na višje šole bodo trajali do 1. oktobra.