Dve tretjini otrok porabi eno uro na dan v povprečju za obšolske dejavnosti in nekako do tri ure za šolske oz. za domače naloge, učenje in drugo šolsko delo. Foto: BoBo
Dve tretjini otrok porabi eno uro na dan v povprečju za obšolske dejavnosti in nekako do tri ure za šolske oz. za domače naloge, učenje in drugo šolsko delo. Foto: BoBo

Zveza aktivov svetov staršev Slovenije je v marcu med starši osnovnošolcev izvedla spletno anketo. "Z anketo smo želeli ugotoviti, koliko šolskega dela otroci opravijo doma in kolikšna je vloga staršev pri učenju, domačih nalogah in opravljanju drugih šolskih obveznosti. Odzvalo se je 6.531 staršev, v celoti pa jih je spletno anketo izpolnilo 5.340," je pojasnil predsednik zveze Anton Meden.

Z anketo smo želeli ugotoviti, koliko šolskega dela otroci opravijo doma in kolikšna je vloga staršev pri učenju, domačih nalogah in opravljanju drugih šolskih obveznosti. Odzvalo se je 6.531 staršev, v celoti pa jih je spletno anketo izpolnilo 5.340.

Anton Meden

Tudi v omenjeni raziskavi se je pokazalo, da ocene otrok v osnovni šoli zelo sovpadajo z izobrazbo staršev. "Višja izobrazba staršev pomeni tudi višje ocene otrok v osnovni šoli, torej ohranjanje socialno-ekonomskega statusa ali odražanje ekonomskega statusa na uspešnosti učenca," je poudaril.

Glede preobremenjenosti naših šolarjev pa je Meden kot zanimivost povedal, da otroci za obšolske dejavnosti porabijo sorazmerno malo časa, ki v veliki večini primerov ne more biti razlog za preobremenjenost. To pomeni, da dve tretjini otrok porabi eno uro na dan v povprečju za obšolske dejavnosti in nekako do tri ure za šolske oziroma za domače naloge, učenje in drugo šolsko delo, je dejal.

"Občutek obremenjenosti"

Podatki iz raziskave tudi kažejo, da v veliki večini primerov porabljeni čas "ni kritičen in zelo velik dejavnik obremenitve". Poleg tega se je pokazalo, da učenci, ki imajo možnost opraviti del nalog v šoli, to tudi naredijo in doma porabijo manj časa za domače naloge.

V nasprotju z zvezo aktivov pa je zavod za šolstvo pri učencih po njegovih besedah spremljal občutek obremenjenosti, ki pa ni nujno povezan s količino dela doma, ampak nanj vplivajo drugi dejavniki. "In po raziskavi zavoda za šolstvo je to predvsem število ocen in število predmetov," je pojasnil.

Ocene otrok v osnovni šoli zelo sovpadajo z izobrazbo staršev. Foto: BoBo
Ocene otrok v osnovni šoli zelo sovpadajo z izobrazbo staršev. Foto: BoBo

Trend padanja cen delovnih zvezkov

Predsednik zveze je opozoril še na izsledke raziskave cen delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za iztekajoče se šolsko leto. Pokazalo se je, da se trend padanja skupne nabavne cene delovnih zvezkov za obvezne predmete zmanjšuje. To gre po njegovih navedbah nekoliko tudi na račun pravilnika ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki omogoča, da šola nabavi delovne zvezke za prvi razred v okviru učbeniškega sklada in za to nameni do 30 evrov.

"To je vplivalo na povpraševanje, ki je to ceno zelo približalo 30 evrom," je dejal in poudaril, da v zvezi opažajo, da se dobre prakse, ki jih poskušajo širiti, dobro prijemajo in da se vsebine delovnih zvezkov prilagajajo potrebam.

V raziskavi je sodelovalo približno 120 šol iz vse Slovenije in letošnja skupna nabavna cena za delovne zvezke za vseh devet razredov je v povprečju 533 evrov, leta 2011/12 pa je bila 766 evrov.