Ivan Gale, najbolj slavni slovenski žvižgač. Foto: BoBo
Ivan Gale, najbolj slavni slovenski žvižgač. Foto: BoBo

Ob tednu boja proti korupciji sta tako nevladna organizacija Transparency International Slovenia (TI) kot tudi protikorupcijska komisija (KPK) opozorili, da je samo letna škoda zaradi korupcije v Sloveniji ocenjena na 3,5 milijarde evrov oz. približno 7,5 odstotka slovenskega BDP-ja. “S tem denarjem bi lahko med drugim vsak državljan Slovenije prejel 1660 evrov enkratnega dodatka ali vsak upokojenec 460 evrov več mesečne pokojnine. Ali pa bi zgradili več kot 20.000 neprofitnih stanovanj, subvencionirali tople malice učencev in dijakov osnovnih in srednjih šol za nadaljnjih 24 let in še kaj,” je navedel predsednik KPK-ja Robert Šumi.

KPK je pojasnil, da škodni znesek izvira iz ocene raziskave Evropske stranke zelenih (European Greens) leta 2018, ki je ugotovila, da je strošek korupcije v EU-ju okoli 1000 milijard evrov na ravni letnega BDP-ja EU-ja. "Ker BDP Slovenije znaša 0,35 odstotka BDP-ja EU-ja, lahko sklepamo, da je strošek korupcije v Sloveniji 3,5 milijarde evrov," je zapisal KPK.

Kako zaščititi žvižgače?

V TI-ju so ob tednu boja proti korupciji pripravili niz priporočil odločevalcem za čim kakovostnejši prenos direktive EU-ja o zaščiti žvižgačev. Prav prenos direktive za zaščito žvižgačev v slovensko zakonodajo je novo osmešenje ministrstva za pravosodje.

Direktiva o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije, oziroma t. i. EU Whistleblowing Directive je začela veljati 16. decembra 2019, rok za prenos direktive v nacionalne zakonodaje držav članic pa se izteče 17. decembra 2021, to je torej naslednji petek. Vendar predlog slovenske zakonodaje sploh še ni bil predstavljen javnosti oz. nekateri bolj posvečeni o problematiki glede zaščite žvižgačev so celo dvomili, da sploh že obstaja.

Trenutni pravosodni minister Marjan Dikaučič, ki prihaja iz kvote SMC-ja oz. zdaj stranke Konkretno, je konec julija, kot je tedaj poročal STA, na spoznavnem obisku gostil predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Roberta Šumija in ga seznanil s pripravo zakona o varstvu prijaviteljev kršitev prava, ki naj bi zaščitil t. i. žvižgače. Dikaučič je tedaj pojasnil, da je zakon v fazi interne priprave, za strokovno in medresorsko obravnavo pa bo predvidoma pripravljen na začetku jeseni.

Ministrstvo za pravosodje: Cilj je, da bo zakon v DZ sprejet spomladi 2022

Ministrstvo za pravosodje je danes sporočilo, da so predlog zakona o zaščiti žvižgačev le poslali v medresorsko in široko strokovno usklajevanje in da bo dostopen na portalu e-demokracija.

"Zavedamo se, da se rok za prenos direktive EU-ja 2019/1937 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije, izteče 17. decembra 2021, a smo v želji, da bodo imeli deležniki dovolj časa za preučitev predloga, predvideli rok za morebitne pripombe do 23.12.2021, s ciljem, da bo zakon v državnem zboru sprejet spomladi 2022," so zapisali in dodali, da Slovenija ne bo edina država članica, ki bo prenos direktive v svoj pravni red zamudila.

"S predlogom zakona je predvidena obveznost vzpostavitve notranjih poti za prijavo kršitev v javnem sektorju ter v zasebnem sektorju s 50 ali več zaposlenimi. Predvidena je tudi vzpostavitev zunanjih poti za prijavo kršitev v okviru organov, ki že izvajajo nadzor nad izvajanjem predpisov nad določenim področjem (npr. inšpekcije in podobno). Pristojne osebe za sprejem prijave morajo varovati identiteto prijavitelja, prijavitelju pa bodo tudi svetovale in mu nudile podporo v primeru povračilnih ukrepov. Predlog zakona namreč ureja obveznost varovanja identitete prijavitelja in prepoveduje povračilne ukrepe, med drugim delovnopravne narave, ureja pa tudi sodno varstvo," so pojasnili.

Po predlogu zakona, kot navajajo, KPK ohranja pristojnost na področju prijave korupcije, dobiva pa nekatere dodatne pristojnosti, npr. "svetovanje prijavitelju, ki je deležen povračilnih ukrepov tudi po javnem razkritju kršitve, ter svetovanje in pomoč zavezancem pri vzpostavitvi poti za prejem notranje in zunanje prijave."

Kaj za zaščito žvižgačev predlaga TI?

"Priložnost za pravočasen prenos je Slovenija že zamudila, to dober teden pred iztekom roka že lahko trdimo. Ne glede na zamudo pri prenosu pa imajo odločevalci na ministrstvu za pravosodje še vedno priložnost, da v javno razpravo in pozneje v državni zbor pošljejo kakovosten predlog zakona, ki bo zagotavljal ustrezno zaščito vsem žvižgačem. Prejšnji mesec smo na osrednjem dogodku Foruma poslovne integritete in transparentnosti od predstavnika ministrstva za pravosodje pravzaprav prvič dobili informacije o nastajajočem zakonu, saj je ministrstvo od lanskega leta ignoriralo pozive po razgrnitvi načrta o prenosu Direktive in odprtju strokovnega dialoga. Če bomo že zamudili rok, ne smemo zamuditi priložnosti, da sprejmemo zakon, ki bo presegal Direktivo, bo kakovosten in bo nudil celostno zaščito žvižgačem," je poudaril predstojnik katedre za ustavno pravo na ljubljanski pravni fakulteti Samo Bardutzky, začasni predsednik TI Slovenia.

Priporočila TI-ja med drugim vključujejo širjenje ukrepov za zaščito na organizacije civilne družbe, ki pomagajo žvižgačem. Nacionalna zakonodaja pa, kot navajajo, naj ne določa dodatnih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati žvižgači, da bodo deležni zaščite po zakonu. Pomembno je tudi priporočilo glede obrnjenega dokaznega bremena, da torej oseba, ki začne pravne postopke zoper žvižgača, dokaže, zakaj prijavitelj ne sme biti deležen posebne zaščite, pravijo na TI-ju

Med predlogi, ki bi jih morala vsebovati pravna ureditev zaščite žvižgačev v Sloveniji, je tudi opredelitev ali oblikovanje neodvisnega organa, ki bi bil odgovoren za nadzor in izvrševanje zakonodaje, ki ureja prijavo nepravilnosti.

V okviru TI-ja že od leta 2014 deluje Center Spregovori!, pri katerem skušajo žvižgačem pomagati z brezplačnimi nasveti, kako zažvižgati varno. "Od leta 2014 smo z nasvetom pomagali 329 ljudem, nekaterim v več primerih. V zadnjem analiziranem obdobju (september 2020–september 2021) prednjačijo vprašanja s področja dostopa do informacij javnega značaja. Na podlagi teh informacij smo se že odzvali in bomo v prihodnjem letu v okviru novega projekta izdelali spletno platformo, ki bo posameznikom še dodatno lajšala dostop do informacij javnega značaja in javno objavljala odgovore organov," je za MMC pojasnil Sebastijan Peterka iz TI-ja.

O tem, ali je kateri izmed posredovanih primerov že dobil sodni ali drugi epilog, pa pravi, da posebne statistike o tem ne vodijo, ker zaradi omejenih kapacitet ne zastopajo strank pred sodišči ali drugimi organi.

Ali lahko evropska komisija kaznuje Slovenijo, ker ni vnesla direktive v nacionalno zakonodajo?

"Komisija ima možnost, da za državo članico, zoper katero zaradi nepravočasnega prenosa zakonodaje EU-ja sproži postopek pred Sodiščem EU-ja, od Sodišča EU-ja v skladu s členom 260(3) PDEU zahteva, naj ji poleg dnevne denarne kazni naloži tudi pavšalni znesek. Denarna kazen in pavšalni znesek se lahko kumulativno uporabita za isto kršitev. Pri opredelitvi kazni Komisija razlikuje med nepravilnim prenosom in (delnim) neprenosom," so konec maja o zamudah pri prenosu direktiv pojasnili na finančnem ministrstvu.

Slovenija je do zdaj prejela le eno kazen Sodišča Evropske unije zaradi nepravočasnega prenosa evropske zakonodaje v slovenski pravni red. Sodišče EU-ja je Sloveniji naložilo plačilo 750.000 evrov, ker v slovenski pravni red ni pravočasno prenesla leta 2016 sprejetih sprememb evropske direktive o trgu finančnih instrumentov oziroma o tem ni obvestila Evropske komisije.

Ministrstvo ni želelo pokazati osnutka zakona

Letos je začel delovati tudi center za zaščito žvižgačev, ki sta ga ustanovila nekdanji uslužbenec zavoda za blagovne rezerve Ivan Gale ter Evropski inštitut za skladnost in etiko poslovanja iz Ljubljane. Center se, kot navaja, ukvarja z odpravljanjem posledic zaradi povračilnih ukrepov, ki pogosto doletijo žvižgače.

"Po odgovoru ministrstva za pravosodje na zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, ki ga je v zvezi s tem letos poleti vložil EISEP – Evropski inštitut za skladnost in etiko poslovanja (soustanovitelj Centra za zaščito žvižgačev), lahko sklepamo, da resno delo za izdelavo primernega sistemskega okvira za prenos te direktive v slovenski pravni red in institucionalno okolje še ni niti začeto. Ministrstvo sicer zatrjuje, da je osnutek zakona pripravljen in da je še predmet posvetovanja pri organu, a ga nismo videli, saj so nam dostop zavrnili. Do te jeseni so obljubili širšo strokovno razpravo, a tudi te še ni bilo," je za MMC opozorila predsednica Centra za zaščito žvižgačev Andrijana Bergant, tudi soustanoviteljica in predsednica Evropskega inštituta za skladnost in etiko poslovanja.

Iz drugih pojasnil ministrstva za pravosodje pa po njenih besedah izhaja, da ne predvidevajo, da bi s prihodnjim zakonom, ki bo uredil zaščito prijaviteljev, spreminjali druge predpise, kar se jim glede na vsebino zahtev direktive zdi precej neverjetno.

"Napisali so tudi, da trenutni osnutek zakona ne predvideva ustanovitve novega organa za zaščito žvižgačev. Torej sklepamo, da bo eden ali več od obstoječih državnih organov služil kot zunanji kanal za prijavitelje, a ne vemo, kateri organ bo to. Niso nam odgovorili na vprašanje, kakšen je predviden finančni proračun za implementacijo zahtev direktive iz zakonskih določil v realnost," dodaja.

Center za zaščito žvižgačev 10. decembra praznuje prvo obletnico ustanovitve, delovati pa je začel marca letos. "Od tedaj prejmemo tudi po pet ali več prijav na mesec. Veliko jih dobi kar Ivan Gale neposredno in skorajda dnevno služi kot 'varuh žvižgačevih pravic', po telefonu in na terenu. Na odboru za zaščito žvižgačev smo doslej obravnavali okoli deset primerov žvižgačev, nekaj jih še bomo do konca leta. To so resni primeri kršitev v glavnem zoper javna sredstva in druge javne dobrine ter kršitev človekovih pravic," je še pojasnila direktorica Centra za zaščito žvižgačev.

Andrijana Bergant o odnosu vlade do žvižgačev

"Bolj kot za hitenje smo v tej fazi za to, da se pripravi kakovosten in dobro premišljen zakon, da pa se osnutek zakona čim prej da v strokovno in javno razpravo. Predvsem smo razočarani, ker do roka za prenos direktive, ki je bila sprejeta že pred dvema letoma, nismo tega pomembnega procesa priprav niti še začeli. Verjetno to pove veliko o tem, kje na agendi vlade je zaščita žvižgačev, medtem ko jih Evropska komisija prepoznava kot enega ključnih elementov za uveljavitev prava EU-ja in stabilnost evropskih financ. Izgube iz naslova prevar in korupcije so namreč že za Evropo prehude, kaj šele za Slovenijo, kjer smo po mnogo raziskavah Eurobarometra za področje korupcije slabši od povprečja. Prav tako smo kot država dodatno zdrsnili na lestvici konkurenčnosti, kar gre v veliki meri pripisati poslabšanju stanja pravne države in - ponovno - korupcije. Žvižgači imajo namreč pri zgodnjem odkrivanju prevar in korupcije ter drugih resnih kršitev kritično vlogo."

Zakon pomemben iz vidika preprečevanja korupcije

"Na Komisiji si vsekakor želimo, da bi bila direktiva EU-ja o zaščiti prijaviteljev v slovenski pravni red prenesena pravočasno oziroma – glede na to, da je jasno, da to ne bo izvedeno do roka – čim prej. Gre namreč za zelo pomembno direktivo, saj je v smislu boja proti korupciji oziroma preprečevanja korupcije izjemno pomembno, da država vzpostavi pogoje za okolje, v katerem se bodo prijavitelji korupcije in drugih nepravilnosti počutili varne in bodo takšna dejanja prijavljali pristojnim," pa so za MMC o zamudi pravosodnega ministrstva odgovorili na KPK-ju.

Kot so še pojasnili, KPK ni sodeloval pri pripravi omenjenega zakona in pristojno ministrstvo ga niti ni pozvalo k posredovanju predlogov za njegovo vsebino.

Priporočila TI Slovenia za boljšo zaščito žvižgačev

Nacionalna pravna ureditev za zaščito žvižgačev:

• bi morala zagotavljati širše področje uporabe, ki pokriva kršitve tako nacionalnega prava kot prava EU-ja, ki predstavljajo grožnjo ali škodo javnemu interesu;

• ne bi smela vnaprej izključevati zadev, ki se nanašajo na obrambo, varnost in tajne podatke, ampak bi glede tega zagotovila posebne sheme za prijavo;

• bi morala razširiti zaščitne ukrepe na osebe, za katere se verjame oziroma domneva, da so žvižgači (četudi zmotno), na tiste, ki so nameravale podati prijavo nepravilnosti, in na organizacije civilne družbe, ki pomagajo žvižgačem;

• bi morala okrepiti zaščito žvižgačev v pravnih postopkih, poleg tega se za pridobitev te zaščite ne bi smel zahtevati noben dodatni pogoj, oseba, ki vodi postopek, pa bi morala nositi dokazno breme, da žvižgač ne izpolnjuje kriterijev za zaščito;

• ne bi smela uvesti posebnih oziroma dodatnih sankcij zunaj okvirov Direktive za osebe, ki zavestno podajo lažne izjave po kanalih za prijavo sumov nepravilnosti;

• bi morala okrepiti obrnjeno dokazno breme: oseba, ki je z določenim ukrepom škodila žvižgaču, bi morala dokazati, da to ni bilo nikakor povezano s prijavo oziroma javnim razkritjem in da bi tak ukrep v vsakem primeru izvedla;

• bi morala s finančno kompenzacijo in nefinančnimi ukrepi zagotoviti popolno povračilo škode, ki jo utrpijo žvižgači;

• bi morala predvideti, da zasebni ali javni subjekti ter pristojni organi sprejemajo in obravnavajo anonimne prijave kršitev;

• bi morala od vseh subjektov v javnem sektorju (brez izjem) in neprofitnih subjektov s 50 ali več delavci zahtevati, da vzpostavijo notranje mehanizme za prijave;

• bi morala podrobneje določiti, da morajo notranji mehanizmi za prijavo vsebovati postopke za zaščito žvižgačev;

• bi morala predvideti sankcije za fizične in pravne osebe, ki ne izpolnijo svojih obveznosti, ki izhajajo iz Direktive;

• bi morala določiti, da je treba, ko je to mogoče, pridobiti izrecno soglasje žvižgača, preden je njegova prijava posredovana drugemu organu;

• bi morala opredeliti ali oblikovati neodvisen organ, ki bi bil odgovoren za nadzor in izvrševanje zakonodaje, ki ureja prijavo nepravilnosti;

• bi morala zahtevati zbiranje in objavo podatkov o delovanju oziroma učinkovanju zakona.