Seja odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Foto: DZ/Matija Sušnik
Seja odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Foto: DZ/Matija Sušnik

Poslanec Levice Miha Kordiš je na seji odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide v imenu predlagateljev opozoril, da so poslanci v prvi obravnavi novembra potrdili predlog zakonodajnih sprememb na področju preživnin, s katerim želijo v Levici povečati socialno varnost otrok, ko preživninski zavezanec ne plačuje preživnine.

Z novelo se otrokom upravičencem omogoča učinkovitejši dostop do nadomestila preživnine in odpravlja upoštevanje preživnine med dohodki, ki vplivajo na določanje zneska upravičenosti do denarne socialne pomoči in drugih pravic iz javnih sredstev. S spremembami se otrokom, ki preživnine ne prejemajo, omogoča nadomestilo brez neprijetnih in dolgotrajnih sodnih procesov, je dodal.

Vlada po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Cveta Uršiča meni, da predlagatelji zakona želijo doseči poenostavitev postopka pridobitve nadomestila preživnine, kar je nedvomno v korist otrok, ki preživnine ne prejemajo. Vendar opozarja, da predlagatelji niso upoštevali, da je treba zaradi dejstva, da pred uveljavitvijo pravice do nadomestila preživnine ni treba sprožiti izvršilnega postopka, v upravni postopek vključiti tudi preživninskega zavezanca.

"Po veljavni ureditvi preživninski zavezanec ni stranka v postopku, saj je dejstvo neplačevanja preživnine že izkazano v sodnem izvršilnem postopku, ki mora biti sprožen pred vložitvijo zahtevka za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine," je dejal Uršič. Po njegovih besedah vlada kljub temu podpira dopolnila, ki sta jih vložili koalicija in opozicija.

V razpravi so tako poslanci koalicije in opozicije izrekali podporo noveli. V LMŠ-ju kot sopredlagatelji predloga po besedah Aljaža Kovačiča menijo, da je nujno treba poenostaviti postopek pridobitve nadomestila preživnin, da se zaščitijo najranljivejše skupine.

Nataša Sukič (Levica) je pozdravila, da so poslanci na odboru ne glede na leve ali desne na "isti valovni dolžini". Enostarševske družine so v tej hudi zdravstveni krizi najbolj ogrožene, kar ena petina jih živi pod pragom tveganja revščine, je dejala. Tudi Soniboja Knežaka (SD) veseli, da so se "levi in desni" združili v podporo temu zakonu.

Poslanka Mojca Žnidarič (Konkretno) je povedala, da so koalicijske poslanske skupine vložile dopolnilo, s katerim se preživninskega zavezanca pozove, da se izreče, zakaj preživnine ne plačuje.

Na odboru so poslanci sprejeli tudi dopolnila – z dopolnilom koalicije, ki ga je podprla tudi Levica, bo zakon začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu, uporabljati pa se bo začel 1. septembra, in ne 1. julija, kot je sprva predlagala Levica. DZ bo predlog novele predvidoma obravnaval na januarski seji.

38. redna seja Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide