V upravi za izvrševanje kazenskih sankcij je zaposlenih 545 pravosodnih policistov. Foto: MMC RTV SLO/Ministrstvo za pravosodje

"Ko govorimo o zaporih in nadaljnji usmeritvi naše družbe, sem zaskrbljena, ker bi si marsikdo želel spet zapore iz prejšnjega tisočletja," je dejala ministrica Katičeva in poudarila, da je naloga zaporskega sistema in njegovih zaposlenih, da zaprte osebe pripravijo za ponovno življenje v skupnosti. Tokratna generacija pravosodnih policistov je prva zaključila usposabljanje na novi lokaciji na Dobu pri Mirni. Tako so imeli kandidati že med usposabljanjem možnost "začutiti utrip zavoda", je poudaril Majcen. Kot je dejal, nova lokacija zagotavlja boljše pogoje za usposabljanje in sodelovanje z obstoječimi pravosodnimi policisti.

Tako on kot Katičeva sta navedla ukrepe, ki jih načrtujejo za izboljšanje položaja pravosodnih policistov. Poleg kolektivne pogodbe, na kateri delajo z roko v roki s sindikati, sta poudarila tudi izboljšanje kompetenc ter željo, da bi usposabljanje za pravosodnega policista postalo redno izobraževanje, ki bi se kandidatom štelo tudi kot uradna izobrazba.

Majcen pričakuje, da bi kolektivno pogodbo lahko prihodnje leto poslali na vlado. Kar se tiče poklicnih standardov pravosodnih policistov pa so še na začetku. Za financiranje dela programa formalnega izobraževanja bodo skušali pridobiti evropska sredstva, razmišljajo tudi o ustanovitvi lastnega izobraževalnega centra. Ministrica verjame, da bi tudi s tem v vrste pravosodnih policistov privabili več kandidatov. Kot je povedal Majcen, namreč odziv na razpise za nove pravosodne policiste ni najboljši.

Priseglo 14 novih pravosodnih policistov

Znotraj uprave za izvrševanje kazenskih sankcij je na današnjih dan zaposlenih 545 pravosodnih policistov, med njimi je 24 kandidatov, ki so še na usposabljanju in naj bi naloge prevzeli sredi prihodnjega leta. Odprtih imajo še okoli 30 kadrovskih postopkov.

Majcen je pojasnil, da si zelo prizadevajo privabiti ustrezno število novih pravosodnih policistov in tako zmanjšali dolgoletno kadrovsko stisko ter preobremenjenost zaposlenih. "Ni problem samo pri pravosodnih policistih, ampak tudi pri strokovnih sodelavcih. Po napovedih bi v prihodnjih dveh do treh letih lahko prišli do vsaj približno normalnega števila pravosodnih policistov, kajti v trenutni številčni zasedbi je res veliko nadur, največje težave so v Kopru in Ljubljani, kjer kadra ni," je dejala Katičeva.

Pred časom je bila aktualna ideja, da bi vojake, ki zaradi starosti 40 let ne morejo več opravljati vojaškega poklica, prezaposlili med pravosodne policiste. Kot je danes povedala Katičeva, se ta ideja ni uresničila, saj med vojaki za zdaj nobeden ni izrazil želje po prehodu med pravosodne policiste. "Mislim, da so se vsi odločili bolj za zaposlitev v policiji," je dejala ministrica.