Stavka javnega sektorja bo trajala en dan. Foto: MMC RTV SLO
Stavka javnega sektorja bo trajala en dan. Foto: MMC RTV SLO

Reprezentativni sindikati RTV Slovenija ob stavki vladi sporočajo, da mora spoštovati svoje zakonske obveznosti, kolektivne pogodbe in dogovore ter da ne sme samovoljno posegati v dogovorjene pravice zaposlenih in ogrožati socialne države, obsega in kakovosti javnih storitev za državljane.

Obenem zahtevajo, da vlada RTV Slovenija zagotovi neodvisen in stabilen vir financiranja ter da zagotovi in spoštuje njeno institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost. Prav tako zahtevajo, da vrne višino RTV-prispevka na raven pred 1. januarjem 2013.

Stavkovni odbor reprezentativnih sindikatov RTV Slovenija:

Stavka se izvaja v podporo skupnim stavkovnim zahtevam sindikatov javnega sektorja in z namenom sklenitve ustreznega sporazuma med socialnimi partnerji o izpolnitvi naslednjih posebnih stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov RTV Slovenija.

(1) Zahtevamo, da izvršilna oblast, Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter zakonodajalec, Državni zbor Republike Slovenije, s spremembo trenutno veljavne zakonodaje, skladno s s sprejetimi evropskimi direktivami, protokoli, resolucijami in priporočili, ki jih je država prevzela od evropskih institucij, javni radioteleviziji zagotovijo neodvisen in stabilen vir financiranja za izvajanje javne službe, zagotovijo in spoštujejo njeni institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost. Zahtevamo, da se višina prispevka za programe RTV Slovenija v najkrajšem možnem času vrne na raven pred sprejetjem ZIPRS1314.

(2) Zahtevamo, da Vlada Republike Slovenije v najkrajšem mogočem času pripravi spremembe in dopolnitve Zakona o Radioteleviziji Slovenija, s katerimi bo zagotovila stalen mehanizem določanja višine prispevka za programe RTV Slovenija in financiranje, primerno obsegu javne službe, ki jo opravlja RTV Slovenija, in da se višina prispevka ne določa več z Zakonom o izvrševanju proračuna ali z drugimi predpisi z omejenim rokom veljavnosti. Vlado RS in Državni zbor RS pozivamo, da se pri odločanju o teh spremembah zgledujeta po najbolj naprednih medijskih ureditvah v Evropi in po državah, v katerih je izmerjen najvišji indeks medijske svobode na svetu.

(3) Vodstvo RTV Slovenija pozivamo, da več stori za boljše delovanje javne radiotelevizije in da v sodelovanju s sindikati in poklicnimi združenji zaposlenih tudi samo pripravi predloge in rešitve za spremembe notranjega delovanja, ki bi javnost prepričale, da smo vsi enako pripravljeni našim uporabnikom ponuditi največ in najbolj kakovostno, kar lahko ponudi javna radiotelevizija.

(4) Obstoj javne radiotelevizije sloni na v Evropi splošno priznani pravici državljanov, ne glede na njihov družbeni ali gmotni položaj, do celovite obveščenosti in do sooblikovanja javnega mnenja. Takšne naloge nima nobeno drugo medijsko podjetje ali ustanova v demokratični družbi. Zato Vlado RS in posamezne ministre, Državni zbor RS in vse poslance, politične stranke ter vse skupine in posameznike, ki sodelujejo v političnem življenju države, pozivamo, naj se vzdržijo neprimernih javnih ocen našega dela. Ko javno zagovarjamo dolžnost in pravico do neodvisnega in avtonomnega dela novinarjev in drugih ustvarjalcev programov javne radiotelevizije v Sloveniji, ne pristajamo na to, da se nas deli in razvršča po ideoloških kriterijih in glede na cilje političnih strank, interesnih skupin ali vplivnih posameznikov.


Za spremembe in dopolnitve pričakujejo, da bodo sprejete v najkrajšem času, hkrati pa naj zagotovi stabilen mehanizem določanja višine RTV-prispevka in financiranje, primerno obsegu javne službe, ki jo zavod opravlja.

Tretja izmed stavkovnih zahtev je namenjena vodstvu RTV Slovenija, ki ga sindikat poziva, naj še več prispeva k boljšemu delovanju javne radiotelevizije in naj javnost sproti seznani z rešitvami, ki bodo prepričale, da si "vsi enako prizadevamo ponuditi največ in najbolj kakovostno, kar državljanom lahko ponudi javna radiotelevizija".
V zadnji točki stavkovnih zahtev pa sindikati RTV Slovenija vse, ki sodelujejo v političnem življenju države, pozivajo, naj se vzdržijo neprimernih javnih ocen njihovega dela in ne "razširjajo sporočil, ki jih je razumeti kot napad na neodvisno in avtonomno delo novinarjev in drugih ustvarjalcev programov Radiotelevizije Slovenija".
C. R.