Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.
Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Stavka zaposlenih na ljubljanski upravni enoti je med 10. in 11. uro hkrati potekala na lokacijah Tobačna ulica 5, Linhartova cesta 13 ter na vseh krajevnih uradih Upravne enote Ljubljana. Pred stavbama na Tobačni in Linhartovi je bil organiziran tudi zbor delavcev. Stavkajoči sicer zahtevajo dvig plač za sedem plačnih razredov, izenačitev nazivov na upravni enoti z nazivi na ministrstvih in dodatek za blagajniško poslovanje.

Na upravni enoti Ljubljana so pred prekinitivjo dela zagotovili, da bodo kljub stavki opravljali najnujnejše storitve, ki zagotavljajo varnost ljudi in premoženja oziroma so nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali delo drugih organizacij, ter izpolnjevali mednarodne obveznosti.

Po besedah predsednika sindikata delavcev ljubljanske upravne enote Dragana Stankovića je glavni razlog za prekinitev dela neodgovorno vodenje pogajanj o spremembah plačnega sistema v javnem sektorju. "Imamo tako zaposlene, ki se jim doplačuje do minimalne plače, kot višje svetovalce, katerih plača ni primerljiva s plačami za svetovalce, ki opravljajo podobna dela na ministrstvih oziroma drugje v javni upravi," je dejal za Radio Slovenija.

Ministrica: Parcialne rešitve niso mogoče

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je v izjavi za medije po torkovem srečanju s sindikati javnega sektorja dejala, da protest zaposlenih na ljubljanski upravni enoti razume "na neki način kot klic v sili". Po njenih besedah razmere niso tako črno-bele, element nezadovoljstva niso samo plače, ampak gre tudi za velike obremenitve zaposlenih, relativno star kader, nezmožnost privabljanja mlajših in veliko fluktuacijo zaposlenih.

Med enourno prekinitvijo dela je pred stavbama na Tobačni in Linhartovi potekal tudi zbor delavcev.Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.
Med enourno prekinitvijo dela je pred stavbama na Tobačni in Linhartovi potekal tudi zbor delavcev.Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

S predstavniki sindikatov, ki zastopajo zaposlene na upravnih enotah, po ministričinih besedah iščejo rešitve. Toda parcialne rešitve niso mogoče, težave se lahko rešijo "izključno in samo s prenovo plačnega sistema," je poudarila.

Tudi v dopisu ministrstva prejšnji teden so v odgovoru na napovedano stavko poudarili, da pogajanja o pravici le ene od upravnih enot niso mogoča, ter da "glede na postavljene zahteve in čas, v katerem so posredovane, objektivno ni mogoče sporazumno rešiti konkretnega spora ne pred in ne med stavko".

Ob tem so na ministrstvu spomnili, da s sindikati javnega sektorja že potekajo intenzivna pogajanja o prenovi plačnega sistema in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah. O izenačitvah nazivov z uslužbenci ministrstev pa so navedli, da z izjemo načelnika zaposleni na upravnih enotah ne opravljajo tako zahtevnih nalog, da bi lahko dobili nazive, višje od višjega svetovalca.

SDOS: Ministrstvo bi lahko pozvalo na pogajanja

Predsednik Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS) Frančišek Verk je v odgovoru ministrstvu zapisal, da bi kljub kratkemu času ministrstvo predstavnike sindikatov lahko pozvalo na pogajanja, "tako kot vladna stran vedno pozove na pogajanja prav vse močne poklicne skupine zdravstva, vzgoje in izobraževanja ter policije".

Pogajanja med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja so po njegovih besedah vse prej kot intenzivna, saj da se pogovarjajo predvsem o temeljih novega plačnega sistema, čeprav so se lani dogovorili tudi o vzporednih pogajanjih za odpravo plačnih anomalij v veljavnem sistemu plač.

Podporo zahtevam stavkajočih so z dopisom SDOS-a izrekli v Sindikatu kulture in narave Slovenije Glosa.

Stavka na ljubljanski upravni enoti