Mateja Vraničar Erman, ministrica, ki opravlja tekoče posle. Foto: BoBo/Borut Živulović
Mateja Vraničar Erman, ministrica, ki opravlja tekoče posle. Foto: BoBo/Borut Živulović


Sprejete so bile nove obveznosti za proračun, ki po predvidevanjih pristojnega ministrstva znašajo najmanj 50 milijonov evrov, vlada pa ima 30 dni časa, da spet zagotovi uravnoteženje prihodkov in odhodkov, je na tiskovni konferenci po seji vlade povedala ministrica za finance Mateja Vraničar Erman, ki opravlja tekoče posle.
V tem času bodo morala ministrstva pogledati, kje lahko najdejo potrebnih 50 milijonov evrov, kaj lahko realno črtajo v tem proračunskem letu, je pojasnila. Če vladi to ne bo uspelo, bo morala v 15 dnevih v državni zbor poslati predlog rebalansa proračuna.
Ukrep začasnega zadržanja izvrševanja proračuna na postavkah integralnega dela je potreben zato, ker so bile po sprejetju proračuna sprejete nove zakonske obveznosti zanj in je treba poiskati denar za plačilo.
Dodaten denar se ne išče samo zaradi sprejetega dviga socialne pomoči, kot ga je predlagala Levica in sprejel državni zbor. Prišlo bo do višjih izdatkov za socialne transferje tudi širše, pa tudi za višja izplačila na področju izobraževanja, je povedala ministrica, ki opravlja tekoče posle.

Kaj pomeni zadržanje izvrševanja
Že sprejete obveznosti se bodo normalno izvrševale naprej, torej vsa plačila, ki imajo podlago v zakonih in pogodbah. Vsa druga plačila, novi nakupi itd. pa ne, je pojasnila. Izjeme bo moralo odobriti ministrstvo za finance.
Druge postavke proračuna, kot sta, denimo, črpanje evropskih sredstev in naložbe, bodo neokrnjeno potekale naprej.