Žerjav meni, da se vlada še zmeraj ni lotila varčevanja. Foto: BoBo
Žerjav meni, da se vlada še zmeraj ni lotila varčevanja. Foto: BoBo

Predsednik SLS- Radovan Žerjav je na novinarski konferenci predstavil stališče SLS-a do predloga rebalansa proračuna in razloge za njegovo zavrnitev.

"Rebalans je dokaz, da je vlada v agoniji"
Poudaril je, da SLS rebalansa proračuna ne bo podprl iz vsebinskih razlogov, saj so prepričani, da je takšna fiskalna politika zgrešena. Izpostavil je, da pravzaprav sploh ne gre za rebalans proračuna, temveč le za prerazporejanje porabe financ med posameznimi porabniki. "Rebalans je dokaz, da je vlada v agoniji ter da nima pravega koncepta in vizije, kako naprej," je opozoril.

Pri izvedbi rebalansa gre po njegovem mnenju za birokratsko potrošniško logiko, pri kateri ni pomembno, od kod pridejo sredstva, temveč je pomembno le, kako se bodo potrošila, "in očitno bomo potrošili tudi tisto, kar bomo ustvarili šele čez deset ali dvajset let". Meni, da je nesprejemljivo, da rebalans še povečuje javnofinančni primanjkljaj, sicer le za "simbolnih" pet milijonov evrov, "a vendarle je to ob retoriki varčevanja nesprejemljivo".

"Grozljivo" znižanje sredstev za gospodarski resor
"Dvigujemo porabo zunanjih zadev in ministrstva za šolstvo in šport ter na področju dela in sociale. Na drugi strani varčujemo na ministrstvu za promet za 142 milijonov evrov, kar gre izključno na investicije, ob tem pa znotraj ministrstva za promet raste proračun projekta trajnostne mobilnosti za 27 milijonov, kar pomeni, da investicije znižujemo še za toliko več. Ne vem, kje se vidi takšna pomembnost tega projekta, da se ga je zamenjalo za investicije. Naslednja postavka je lokalna samouprava za skoraj 70 milijonov znižan proračun, in kar se mi zdi grozljivo, ministrstvu za gospodarstvo za 77 milijonov," poudarja predsednik SLS-a.

"Trdim, da varčevanja še vedno ni. Razumem ga drugače, kot se nam želi predstaviti," je izpostavil in dodal, da se nekaterim ministrstvom, uradom in agencijam, ki niso povezani z reševanjem finančne krize, proračun povečuje. Zato je prepričan, da bodo potrebne radikalne poteze, ki ne bodo prijetne. Kot pravi, se bo SLS med drugim zavzemal za znižanje števila ministrstev na deset ter zmanjšanje števila uradov in državnih agencij za polovico, po njegovem mnenju pa se bo treba lotiti tudi števila zaposlenih v celotnem javnem sektorju.

"Potrebujemo kriznega menedžerja, ki bo udaril po mizi"
"Predsednik vlade je velikokrat omenil socialno povezanost in koliko je bilo na tem narejenega. Jaz se s tem strinjam, vendar me hkrati navdaja strah, da bomo vsi skupaj socialno povezani bankrotirali in da bomo najbrž morali spremeniti to politiko dajanja denarja ljudem za to, da nič ne delajo. Ljudem je treba dati v roko palico, da bodo sami lovili ribe. Je že res, da so v zadnjih letih številni posamezniki ribnike izpraznili rib, nekateri so celo vodo izpustili iz teh ribnikov, ampak trdim, da mora vlada te ribnike napolniti tako z vodo kot z ribami, da bodo lahko ljudje te ribe lovili," je prepričan Žerjav.

Meni, da bi potrebovali kriznega menedžerja, ki bi udaril po mizi in ukazal vrnitev na javno porabo iz leta 2008, ki bi jo znižali še za 10 odstotkov, s čimer naj bi prihranili dve milijardi evrov.