Romi ponekod še vedno živijo brez dostopa do elektrike in pitne vode. Foto: Bogdan Miklič
Romi ponekod še vedno živijo brez dostopa do elektrike in pitne vode. Foto: Bogdan Miklič
Romi praznujejo svetovni dan

V pismu ob svetovnem dnevu Romov je predsednik Zveze Romov za Slovenijo Bogdan Miklič zapisal, da so ponekod lahko našli denar, tudi evropskega, da so uredili najnujnejše, kar zagotavlja človeka vredno življenje. Drugje pa se še niso lotili iskanja rešitev. V posameznih krajih tako še vedno ni niti pitne vode niti elektrike.

Dolenjski Romi so nezadovoljni predvsem z reševanjem bivanjske problematike na območju Mestne občine Novo mesto. Na novomeški občini do danes še niso sprejeli občinskega prostorskega načrta za najštevilčnejše, najstarejše nezakonito romsko naselje Žabjak, kjer domuje okoli 300 Romov. Ob tem velja opozoriti, da so neznosne razmere tudi v nekaterih drugih romskih naseljih na obrobju Novega mesta, je pojasnil Miklič.

Napredek tudi pri izobraževanju
Sedanji način življenja pomeni veliko socialno izključenost, Romi živijo v začaranem krogu in so obsojeni, da ponekod še živijo v getu, stran od neromskega sveta. Gospodarska kriza je udarila tudi med Romi, saj najšibkejši s socialno pomočjo zelo težko preživijo mesec. Poleg tega so Romi še vedno deležni stereotipov in predsodkov. V letnem poročilu organizacije Amnesty International ugotavlja, da so pravice pogosto kršene tudi pripadnikom romske skupnosti.

Na področju izobraževanja so po mnenju Mikliča vendarle uspešnejši, kot so bili prej, slabše pa je tistim, ki iščejo zaposlitev, saj je ponudba delovne sile večja od povpraševanja. Poleg tega Rome največkrat zavrnejo, saj so brez potrebnega znanja in delovnih izkušenj. Romom bi bilo treba, kot poudarja, zagotoviti enakopravnost, socialno varnost in dostojno življenje.

Romi praznujejo svetovni dan