Organizirali bodo posvet o varnosti v romskih naseljih. Foto: Goran Rovan
Organizirali bodo posvet o varnosti v romskih naseljih. Foto: Goran Rovan
false
Predsednik foruma romskih svetnikov Darko Rudaš je prepričan, da je vir težav socialna izključenost in visoka stopnja brezposelnosti. Foto: BoBo

V zadnjih tednih so se Romi v medijih znašli predvsem v negativni luči na straneh črne kronike, in sicer zaradi zažigov hiš v romskih naseljih, streljanja, pa tudi zaradi Europolovega poročila, ki je zajelo spreobrnitve posameznikov iz romske skupnosti v islamsko vero ter posledične nevarnosti radikalizacije.

"Živimo v zahtevnem družbenem okolju, družba se sooča z novimi varnostnimi izzivi in s temi okoliščinami se moramo spopadati tudi romski svetniki - kot ljudje in kot predstavniki Romov," je ob vsem tem izpostavil predsednik foruma romskih svetnikov Darko Rudaš. Prav zato so se odločili za posvet, na katerem bodo 24. avgusta v Murski Soboti predstavniki Romov in različnih državnih institucij od policije do centrov za socialno delo skozi različne izkušnje iskali rešitve za zagotavljanje varnosti. Geslo posveta bo: Nikoli ne počni tistega, kar ne želiš, da bi se zgodilo tebi.

"Če bomo zagotovili visoko stopnjo varnosti prebivalcev romskih naselij, bomo v največji meri dvignili varnost okoliškega prebivalstva," je menil Rudaš in dodal, da je opaziti poslabšanje odnosa Romov do tistih, ki opravljajo različne javne službe, zato se je treba tudi na to odzvati.

Družbeni, kulturološki in verski vzroki težav
"Težave, ki se pojavljajo, so družbene, kulturološke in verske narave. Vprašanje zagotavljanja varnosti zato zahteva celovit družbeni pristop in sodelovanje različnih pristojnih institucij. Šele ko se bomo začeli medsebojno spoštovati, bomo lahko začeli razvijati medsebojno zaupanje," je pojasnil Rudaš.

Težave po njegovem mnenju izhajajo iz socialne izključenosti in visoke stopnje brezposelnosti, zato bodo v okviru kmetijskega sejma Agra predstavili projekt Zelena delovna mesta za romsko manjšino, katerega ključni cilj je reintegracija socialno izključenih Romov v polje plačanega dela in širše družbe.

"Ustvariti je treba romske podjetnike, romske delavce, ki se bodo vključevali v gospodarstvo in si tako sami zagotavljali možnost za dostojno življenje," je nadaljeval Rudaš in hkrati spomnil, da so Romi pri delodajalcih še vedno diskriminirani. Zato je po njegovem mnenju treba upoštevati "zlato pravilo", in sicer: če ti nihče noče dati službe, si jo moraš ustvariti sam.