Foto:
Foto:

Približno 2.000 splošnih maturantov, ki so zrelostni izpit opravljali v drugem roku, pa bodo na rezultate morali čakati do 22. septembra.

Nezadovoljni z ocenami poklicne mature, bodo lahko na svoji šoli zahtevali vpogled v izpitno dokumentacijo ter v način izračuna ocene, in sicer najkasneje v treh dneh po seznanitvi z rezultati. Najkasneje dan po vpogledu bodo na šolsko maturitetno komisijo za poklicno maturo nato lahko vložili ugovor na oceno, omenjena komisija pa bo morala po zakonu o maturi o ugovoru odločiti v 15 dneh.