Foto: EPA
Foto: EPA

To pomeni, da se bo pravica do dodatka še nadalje priznavala v postopkih pri zavodu. To bo veljalo vse do razveljavitve dela pokojninskega zakona, ki ureja pravico do tega dodatka. Po zakonu o dolgotrajni oskrbi naj bi določba 99. člena pokojninskega zakona sicer prenehala veljati z 31. julijem 2024, so spomnili na zavodu.

Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga je DZ sprejel decembra 2021, med drugim določa prenehanje pravice do dodatka za pomoč in postrežbo v primeru, če bodo zavarovancem izdane odločbe o dolgotrajni oskrbi. Vendar pa so bile na referendumu novembra potrjene spremembe zakona, ki uveljavljanje zakona zamikajo za eno leto na 1. januar 2024. Aktualna vlada je namreč ocenila, da ima zakon, sprejet v času prejšnje vlade, preveč pomanjkljivosti in nedoslednosti, da bi ga lahko začeli izvajati s 1. januarjem 2023.

Prva izplačila za pomoč domovom za starejše bodo predvidoma nakazana februarja

Vlada pa zagotavlja, da bodo stroški institucionalnega varstva starejših sofinancirani iz državnega proračuna na podlagi interventnega zakona in sprememb zakona o dolgotrajni oskrbi. Prva izplačila bodo predvidoma nakazana februarja, je navedla.

Izvajalcem institucionalnega varstva starejših bodo na podlagi interventnega zakona zagotovljena sredstva za sofinanciranje stroškov v znesku, ki ni vračunan v veljavne cene storitve, in sicer tako za stroške materiala in storitve kot za dodatne stroške dela, ki so posledica sklenjenega dogovora s sindikati v javnem sektorju ter na njegovi podlagi sprejetih aneksov h kolektivnim pogodbam, objavljenih v uradnem listu oktobra.

Sofinanciranje stroškov dela bo zagotovljeno za obdobje od spremembe plač v javnem sektorju na podlagi omenjenih aneksov h kolektivnim pogodbam pa vse do 30. junija, je vlada zapisala v odgovoru na vprašanje poslanke SDS-a Karmen Furman, ki jo je zanimalo, kdaj bodo zagotovljena finančna sredstva za vse tiste zaposlene v domovih, ki bi v novembru morali prejeti višje oktobrske plače.

Na podlagi 130. člena zakona o dolgotrajni oskrbi pa se izvajalcem institucionalnega varstva iz državnega proračuna po pojasnilu vlade zagotavlja financiranje dodatnih stroškov dela, ki so posledica aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, sklenjenega novembra lani. Veljavnost tega člena se sicer izteče 31. decembra.

Vendar pa so spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi, ki so jih volivci potrdili na referendumu, vključile tudi spremembo 130. člena, na podlagi katere se bo sofinanciranje višjih stroškov dela podaljšalo do 31. decembra 2023. Hkrati navedena sprememba člena predvideva proračunska sredstva za financiranje dodatnega kadra, ki ga izvajalci zaposlujejo zaradi spremenjenih kadrovskih normativov, ki so začeli veljati 1. septembra. Sredstva za dodaten kader izvajalcem letos niso bila zagotovljena zaradi referenduma o spremembah zakona o dolgotrajni oskrbi.