Foto:
Foto:

Nekateri člani upravnega odbora Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) so namreč na prejšnji seji opozorili, da delodajalci dele plač izplačujejo tudi v drugih oblikah, zato je treba opredeliti pojem plače. Na seji bo tudi minister za delo, družino in socialne zadeve Vlado Dimovski, ki bo zavodu podelil mednarodni certifikat kakovosti ISO 9000:2000.

Tudi o sofinanciranju sklada za nagrajevanje inovacij
Obravnavali bodo tudi izplačila pokojnin v obdobju od januarja do oktobra. Dejansko izplačana pokojnina z varstvenim dodatkom je v omenjenem obdobju v povprečju znašala 102.140 tolarjev, kar je 65,5 odstotka povprečne plače, medtem ko je bila povprečna starostna pokojnina nekoliko višja, saj je znašala 72,4 odstotka povprečne plače.

Na seji bodo obravnavali še sofinanciranje sklada za nagrajevanje inovacij na področju usposabljanja življenja in dela invalidov v letošnjem letu.