Na ZPIZ-u poudarjajo, da se bo vsak dokup let upošteval pri odmeri pokojnine. Foto: Pixabay

Civilna iniciativa Dokup dobe, ustanovljena konec lanskega leta, si prizadeva, da bi se tistim, ki so v preteklosti, ko je bilo to še mogoče, dokupili študijska leta in vojaški rok, to upoštevalo kot pokojninska doba brez dokupa. Po trenutno veljavni zakonodaji se namreč dokupljena leta ne upoštevajo za pridobitev polne pokojnine oz. je možna predčasna upokojitev, vendar z določenim trajnim odbitkom, največ do 18 odstotkov.

Željo, da se jim upošteva dokupljena doba za študij ali vojaški rok kot pokojninska doba brez dokupa, pod pogoji, ki so veljali pred zadnjo pokojninsko reformo iz leta 2012, so naslovili na državo tudi s peticijo.

Prepričati pa skušajo tudi nekatere politične stranke, da bi jim prisluhnile in spremenile obstoječo pokojninsko zakonodajo. Tako kot je bila pred leti popravljena pokojninska zakonodaja za tiste, ki so si do konca leta 2012 prostovoljno plačevali pokojninsko zavarovanje, čeprav niso bili zaposleni.

Prostovoljno zavarovanje je namreč omogočala pokojninska zakonodaja, ki je začela veljati z začetkom novega tisočletja. Z letom 2013 je začela veljati nova pokojninska reforma (ZPIZ2), ki je bila sprejeta v času druge vlade, ki jo je vodil Janez Janša in je bila tudi dosežena z dogovorom s socialnimi partnerji.

ZPIZ2 je zaostril pogoje za upokojevanje in uvedel razliko med pokojninsko dobo brez dokupa in pokojninsko dobo z dokupom, pri čemer tisti z dokupom, možnih je pet let dokupa, prejemajo pokojnino s trajnim odbitkom, če se predčasno upokojijo.

Toda, kot je poudaril generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Marijan Papež, se status dokupov dobe za vojaški rok in dobe za čas študija z zadnjo pokojninsko reformo ni v ničemer spremenil. Kar sicer navajajo v iniciativi Dokup dobe.

Delovna doba po pokojninskem zakonu iz leta 1999 ne vključuje dokupljene dobe študija in vojaškega roka ter dodane dobe. Pokojninska doba brez dokupa (po zakonu iz leta 2012) ne vključuje dokupa pokojninske dobe (vključno z dokupom študija in vojaškega roka) ter obdobja prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje od 1. januarja 2013 dalje.

Upokojenci, ki so se po prejšnji zakonodaji upokojili s 40 leti pokojninske dobe, ki je vključevala tudi dokup študija in vojaškega roka, niso pa dopolnili starosti 63 let, so lahko imeli trajni malus v višini do 18 odstotkov.

Pokojninska reforma ne krši ustave

Podobno so sicer že pred leti ugotavljali tudi ustavni sodniki, ko so na pobudo varuha človekovih pravic presojali ustavnost pokojninske reforme in med drugim ugotovili, da novi pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine niso poslabšali položaja zavarovancev z dokupljeno dobo študija in služenja vojaškega roka.

"Že v času veljavnosti prejšnjega zakona se jim namreč ni omogočala pridobitev pravice do starostne pokojnine pod enakimi pogoji kot pokojninska doba, pridobljena na podlagi delovne aktivnosti oziroma kot druga pokojninska doba, ki je po prej veljavnem zakonu štela v t. i. delovno dobo," so med drugim navedli.

Generalni direktor ZPIZ-a ob tem meni, da bi bile morebitne pritožbe glede upoštevanja odkupa vojaških ali študijskih let primernejše v času, ko je začela veljati prejšnja pokojninska zakonodaja, torej ob prelomu tisočletja.

Sicer pa Marijan Papež poudarja, da se "vrste dokupa dobe, če so bili v roku plačani prispevki, upoštevajo pri višini pokojnine" in "da se dokup nikoli nikomur ni odvzel." Kot primer je navedel, da se tistemu, ki je dosegel pogoje za pokojninsko dobo (40 let delovne dobe), predtem pa tudi odkupil vojaški rok, pri izmeri pokojnine šteje 41 let delovne dobe.

Znižano pokojnino prejema manj kot poldrugi odstotek upokojencev

Na ZPIZ-u so tudi predstavili podatke, koliko je bilo znižanj pokojnin iz različnih razlogov in koliko je bilo upokojencev, ki so si doplačali študij in vojaški rok.

Med trenutnimi prejemniki pokojnin je bila ta z znižanjem iz različnih razlogov odmerjena 7506 upokojencem, kar predstavlja 1,4 odstotka vseh uživalcev starostne, predčasne in invalidske pokojnine v februarju 2019.

Dokup za čas služenja vojaškega roka in za čas študija je izvedlo 24.323 zavarovancev, od tega za čas služenja vojaškega roka 20.277, za čas študija pa 11.068. 7022 pa jih je izvedlo obe vrsti dokupa.

Med tistimi, ki so se upokojili po pogojih zakona, ki je začel veljati leta 2000, je bila med tistimi, ki so izvedli nakup študija oz. vojske, pokojnina odmerjena z znižanjem v 2819 primerih. Vseh znižanj je bilo 5277.

Po pogojih iz zadnje pokojninske reforme pa je bila tistim z odkupom študija ali vojske predčasna pokojnina z znižanjem odmerjena v 449 primerih.

Dokup pokojninske dobe