Foto:
Foto:

Po tej metodologiji uporabljajo izračune povprečnih mesečnih plač statističnega urada, saj je od teh odvisna višina pokojnin. Izračuni zajemajo podatke o 22.000 podjetjih, družbah in organizacijah, ki zaposlujejo najmanj tri osebe.

Statistika zajema okrog 600.000 zaposlenih
Tatjana Novak s statističnega urada je glede tega pojasnila, da so enote opazovanja podjetja, družbe ali organizacije oziroma njihove enote v sestavi, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji, tudi zasebne, če zaposlujejo najmanj tri osebe. Vključene so zaposlene osebe s pogodbami o zaposlitvi, če delajo po pogodbah o delu ali avtorskih pogodbah, jih ne upoštevajo. Statistika tako zajema 600.000 zaposlenih, medtem ko približno 100.000 zaposlenih zaradi omenjenih razlogov ostane zunaj zajetja.

Še pred tem je minister za delo, družino in socialne zadeve Vlado Dimovski zavodu podelil mednarodni certifikat kakovosti ISO 9001:2000. "Certifikat dokazuje, da je zavod naredil pomemben korak naprej in se približal državljanom," je dejal minister Dimovski. Certifikat je sprejel generalni direktor ZPIZ-a Janez Prijatelj.

Izraženi dvomi o nadzoru
V razpravi so nekateri izrazili dvom o statističnem izračunu, spraševali pa so se o nadzoru nad podatki, nad statističnim uradom in o tem, ali so med vključenimi enotami tudi vladne ustanove. Glede teh dvomov je Novakova odgovorila, da enotam verjamejo, ker posredujejo točne podatke, preverjajo pa jih tudi s tako imenovanimi logičnimi kontrolami. Sicer se zavedajo, da do napak prihaja, vendar pa si prizadevajo, da jih je čim manj in da so čim manjše. Nadzor nad statističnim uradom, ki je sicer neodvisna inštitucija, opravlja
statistični svet, poleg tega pa tudi statistični sosveti za posamezna področja. Metodologija, ki jo uporabljajo, pa temelji na pravnih temeljih Mednarodne organizacije dela (ILO).

Reforma je naravnana dolgoročno
Člani UO-ja so se seznanili tudi z informacijo o ravni pokojnin in drugih dajatev v obdobju od januarja do oktobra letos. Jože Kuhelj iz ZPIZ-a, ki je podatke pripravil, je poudaril, da se pokojninska reforma uresničuje.

Kuhelj je še dejal, da je reforma naravnana dolgoročno, tako da se večina sprememb uveljavlja postopno. Dejansko izplačana pokojnina z varstvenim dodatkom je v obdobju od januarja do oktobra v povprečju znašala 102.140 tolarjev, kar predstavlja 65,5 odstotka povprečne neto mesečne plače izplačane v obdobju od januarja do avgusta. Povprečna starostna pokojnina je bila nekoliko višja, in sicer 72,4 odstotka povprečne neto mesečne plače izplačane v obdobju od januarja do avgusta.