Svetovalec za ekonomska vprašanja pri ZSSS-ju Vladislav Rožič je dejal, da si delodajalci želijo le rasti dividend in nagrad upravam, za delavce pa ostaja bolj malo. Foto: RTV  SLO
Svetovalec za ekonomska vprašanja pri ZSSS-ju Vladislav Rožič je dejal, da si delodajalci želijo le rasti dividend in nagrad upravam, za delavce pa ostaja bolj malo. Foto: RTV SLO
ZSSS o evropskih plačah

Dušan Semolič iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije je opozoril, da je Slovenija po marsikaterem kazalniku že dosegla povprečno raven EU-ja, zaostaja pa pri plačah. Slovenija se po storilnosti in številu nadur uvršča v evropski vrh, zato imajo tudi delavci pravico do življenja po evropskih standardih. V ZSSS-ju menijo, da bo potreben dogovor o spremembah plačnega sistema.

V sindikatu ugotavljajo, da se danes od delavca zahteva opravljanje več opravil hkrati, zato bi bilo treba spremeniti poklicne kategorije, na novo ovrednotiti delovna mesta in določiti nominalne plače. Delodajalci zahteve po zvišanju plač zavračajo in opozarjajo na previdnost, saj rasti navadno sledi kriza.

ZSSS o evropskih plačah