Zver je v uvodu kot pomembni točki svoje kandidature izpostavil varnost in mir, ki sta po njegovem mnenju pomembni vrednoti, ki pa nista dani sami po sebi, temveč si je treba zanju prizadevati. Foto: BoBo
Zver je v uvodu kot pomembni točki svoje kandidature izpostavil varnost in mir, ki sta po njegovem mnenju pomembni vrednoti, ki pa nista dani sami po sebi, temveč si je treba zanju prizadevati. Foto: BoBo

Domoljubje bo verjetno eno izmed področij, na katerem bom imel v primerjavi s svojimi rivali v tej tekmi določeno prednost, na žalost. Želel bi si, da bi bili vsi kandidati nekoliko bolj domoljubno usmerjeni, da bi poudarjali pomen slovenstva.

Milan Zver
Nekateri so za Zver. Foto: BoBo

Stranka SDS je pripravila javno tribuno z naslovom Združujemo za prihodnost, na kateri je sodeloval tudi evropski poslanec in predsedniški kandidat Milan Zver.

Zver je v uvodu kot pomembni točki svoje kandidature izpostavil varnost in mir, ki sta po njegovem mnenju pomembni vrednoti, ki pa nista dani sami po sebi, temveč si je treba zanju prizadevati.

Zver daje velik pomen solidarnosti
"Predsednik mora biti promotor miru in dobrih medsosedskih odnosov. Ni v redu, če se v govoru na proslavi ob dnevu državnosti dvakrat obregne ob kakšno izmed sosednjih držav. Tega si predsednik republike v duhu dobrih medsosedskih odnosov ne bi smel nikoli privoščiti," je zatrdil.

Velik pomen daje Zver tudi solidarnosti, ki jo imamo Slovenci po njegovem mnenju v genih. Prepričan je, da smo se prav zaradi te "organske povezanosti" ohranili na prostoru, na katerem smo obkroženi z močnimi interesi in kulturami.

Kot pravi, je pomembna tudi pravičnost, kar pomeni, da je treba vsakega posameznika obravnavati enako, brez privilegijev. Privilegiji so namreč po njegovih besedah značilnost predmodernih družb.

Zver si želi več domoljubja
"Domoljubje bo verjetno eno izmed področij, na katerem bom imel v primerjavi s svojimi rivali v tej tekmi določeno prednost, na žalost. Želel bi si, da bi bili vsi kandidati nekoliko bolj domoljubno usmerjeni, da bi poudarjali pomen slovenstva," je izpostavil.

Poudaril je, da so poleg formalnih pomembne tudi nekatere neformalne naloge predsednika, med katerimi je izpostavil predvsem povezovanje in združevanje. Meni, da je občutek skupne pripadnosti ena izmed temeljnih človekovih potreb in najmočnejše vezivo med ljudmi, "zato je prav, da predsednik poskuša povezovati in ne deliti".

"Pomembno je tudi predsednikovo vsakodnevno vedenje. Razkošje zagotovo ni vrlina, ki bi lahko krasila predsednika republike," je sklenil.

"Priča smo slabi realizaciji simbolnih zahtev ustave"
Pravnik Matej Avbelj je poudaril, da je Slovenija republika, kar pomeni, da imamo na čelu predsednika države. On je tisti, ki v simbolnem smislu, kot pravi Avbelj, pooseblja javno stvar. Prav zato je po njegovem mnenju institut predsednika republike mnogo bolj kot formalno pomemben vsebinsko oz. neformalno, saj predsednik pooseblja državo kot republiko in jo združuje na nekem minimalnem skupnem imenovalcu.

"Prav v tem mandatu smo priča slabi realizaciji simbolnih zahtev ustave. Trenutni mandat kaže na to, da simbolna vloga predsednika države ni bila odigrana optimalno, ampak je očitno predsednik republike s svojim ravnanjem prizadel pomemben del vrednostnega spektra slovenske družbe. Iz tega razloga ustavnim idealom ni bilo zadoščeno," je prepričan Avbelj.

Letnar Černič izpostavil pomen soočenja mnenj
Jernej Letnar Černič
, prav tako pravnik, meni, da je v slovenskem prostoru že dogo jasno, da se težko zedinimo glede česar koli in da je razdeljenost na dve ali več Slovenij že pregovorna. Desnosredinski prostor, "ki je šel iz protikomunističnega boja", kot pravi Letnar Černič, težko zaupa levičarskim svetovnonazorskim pogledom, enako pa velja tudi za nasprotni svetovnonazorski pogled.

Za preseganje teh razlik je po njegovem mnenju pomemben predvsem dialog. "Šele s soočenjem različnih mnenj lahko družba postane strpna in dozori. Šele takrat odpadejo tista mnenja, ki jih ne utemeljujejo resnični in prepričljivi argumenti, ampak izmišljeni," je dejal.

"Vloga predsednika ni v moči odločanja, ampak zgleda"
Barbara Brezigar
, ki bo sodelovala v Zverovi predvolilni kampanji, je poudarila, da je funkcija predsednika države zelo pomembna, ne glede na to, da nima tako visokih pristojnosti kot vlada in parlament. Vloga predsednika po njenem prepričanju namreč ni v moči predsednikovega odločanja, ampak v moči zgleda, "zato je tudi pomembno, kdo je predsednik slovenske države".

Pojasnila je, da je, ker v Zveru vidi človeka, ki je predan vsem ciljem in ima vse vrednote, ki bi jih po njenem mnenju predsednik republike moral imeti, med prvimi podprla njegovo kandidaturo. "Prepričana sem, da moramo biti združeni za prihodnost in da smo vsi otroci iste domovine, kot je to pred kratkim dejal France Cukjati," je sklenila.

Domoljubje bo verjetno eno izmed področij, na katerem bom imel v primerjavi s svojimi rivali v tej tekmi določeno prednost, na žalost. Želel bi si, da bi bili vsi kandidati nekoliko bolj domoljubno usmerjeni, da bi poudarjali pomen slovenstva.

Milan Zver