Pokrovitelji naj ne bi krčili prispevkov slovenskemu športu. Foto: BoBo
Pokrovitelji naj ne bi krčili prispevkov slovenskemu športu. Foto: BoBo

To je glavna ugotovitev spletne konference, ki jo je pripravil Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez.

Na konferenci, ki so jo poimenovali Iniciativa OKS – ZŠZ za pripravo interventnih ukrepov v podporo ohranjanja pokroviteljstva v športu, so sodelovali predstavniki velike večine pokroviteljev slovenskega športa in predstavniki športnih klubov ter zvez.

Pokrovitelji se strinjajo z vsemi interventnimi ukrepi, ki jih je in še bo OKS poslal v obravnavo pristojnim organom za normalizacijo delovanja športa po koncu epidemije, saj se zavedajo velike težave likvidnosti športnih organizacij.

Je pa dejstvo, da so se znašli v težkem gospodarskem položaju in se bodo v svojem razmišljanju prisiljeni prilagajati dejanskemu gospodarskemu stanju.

Vlado so pozvali, da bi veljalo pogledati v soseščino in sorazmerno slovenskemu položaju priskočiti na pomoč. Omenili so pristop Avstrije in Švice, ki sta že napovedali neposredno pomoč športu, vsaka s po nekaj sto milijoni evrov.

OKS je že prejšnji teden na vlado naslovil predloge ukrepov za ublažitev izpada prihodkov športnih organizacij. Po njegovih ocenah bo ta po do zdaj zbranih podatkih 25,5 milijona evrov.

Zaradi tega predlaga posebno državno finančno pomoč športnim organizacijam v višini izpada dokazljivih prihodkov zaradi odpovedi aktivnosti. Način razdelitve in pogoje bi določilo resorno ministrstvo s soglasjem vladnega strokovnega sveta za šport.

Gabrovec pozdravlja zmanjšanje DDV-ja na vstopnice za športne prireditve

V videonagovoru je predsednik OKS-a Bogdan Gabrovec znova izpostavil potrebo za pomoč. "Želimo, da se zmanjša ali celo ukine DDV za prireditve, kar bi imelo neposredne učinke na klube in društva. Želimo tudi, da bi se dodeljena sredstva od države čim prej akontacijsko namenila za športno dejavnost, ne glede na to, da dejavnosti ni," je dejal.

V predlogih ukrepov, predstavljenih prejšnji teden, je tudi popolna oprostitev plačila davka od dohodkov pravnih oseb za prejemnika pokroviteljstva za dejavnosti športnih klubov in drugih športnih organizacij. Prav tako naj bi bile pokroviteljem priznane davčne olajšave v višini trikratnika danega zneska.

Med predlogi je tudi namenska finančna podpora družinam oziroma posameznikom v začasnem plačilu večjega oziroma celotnega zneska mesečne vadnine za 18 mesecev po koncu epidemije in ukinitev zakona o davku od srečk, da bi imela več sredstev Fundacija za šport (FŠO).

Gabrovec je pozval vlado, naj priskoči na pomoč tudi organizatorjem velikih športnih prireditev, ki so bili primorani te zaradi pandemije odpovedati. Zaradi odpadlih tekmovanj ob koncu zimske sezone in v spomladanskem času je bil po ocenah OKS-a v s tem povezanih gospodarskih panogah (turizem, transport, namestitve v hotelih ...) povzročen izpad prihodkov v vrednosti več kot 25 milijonov evrov.