Epidemija novega koronavirusa je do temeljev pretresla tudi šport, zato bo morala država tej prizadeti panogi priskočiti na pomoč. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.
Epidemija novega koronavirusa je do temeljev pretresla tudi šport, zato bo morala država tej prizadeti panogi priskočiti na pomoč. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.

Predloge je sprejel tudi izvršni odbor OKS-ja na današnji videokonferenčni seji.

Od začetka tedna jih je OKS usklajeval z direktoratom za šport na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in jih bo zdaj posredoval vladi.

OKS je že pred časom opravil poizvedbo med športnimi organizacijami o posledicah epidemije novega koronavirusa, dobil je odgovore 63 športnih zvez in 565 športnih društev, ki imajo 828 redno zaposlenih in 4264 stalnih zunanjih sodelavcev.

Potrebno je hitro ukrepanje
"Mesečni strošek za plače je okrog pet milijonov evrov, najmanj 26 milijonov evrov pa je izpada prihodkov, ta pa se še povečuje in ga tudi po koncu epidemije ne bo mogoče nadomestiti. Zato je potrebno hitro ukrepanje. V prvem svežnju pomoči vlade so bili ustrezno zajeti socialni in likvidnostni ukrepi za šport, le predlagani finančni zaradi izpada prihodkov še niso bili sprejeti. Te smo vključili zdaj v predlog za naslednji sveženj vladnih ukrepov," je pojasnil generalni sekretar OKS-ja Blaž Perko. Po njegovih besedah so nekateri izmed predlogov začasni, nekateri pa bi lahko veljali tudi po koncu pandemije.

V OKS-ju so predlagali takojšnje izplačilo avansa namenskih proračunskih sredstev za šport na lokalni in državni ravni, ki so bila že pred epidemijo namenjena za izvajalce letnega programa športa ter poenostavitev postopkov za pridobivanje teh sredstev.

Država naj s plačili vadnine razbremeni starše
Predlagajo začasno plačilo večjega oziroma celotnega zneska mesečne vadnine v športnih društvih za otroke od šestega do 16. leta starosti, da bi razbremenili družinske proračune in ohranili tako socializacijo otrok prek športa kot pozitivni vpliv na njihovo zdravje. Ukrep bi veljal 18 mesecev po koncu epidemije, podatke in realizacijo bi zagotovile lokalne skupnosti, gre pa za od 30 do 35 evrov na posameznika.

Posebna državna finančna pomoč za športne organizacije v vrednosti izpada dokazljivih prihodkov zaradi odpovedi dejavnosti je tretji predlog OKS-ja, kot omenjeno, po oceni naj bi bilo to trenutno okrog 26 milijonov evrov. Način razdelitve in pogoje bi določilo resorno ministrstvo s soglasjem strokovnega sveta vlade za šport.

Denarna pomoč organizatorjem odpovedanih prireditev
OKS se zavzema tudi za povračilo nastalih stroškov zaradi odpovedi večjih mednarodnih športnih prireditev. Upravičenec bi moral za povračilo predložiti dokazila o plačanih stroških.

Oprostitev plačila davka od dohodkov pravnih oseb za letošnje in naslednje leto je predlagano za prejemnika sponzorstva, prav tako naj bi bili odhodki pri dajalcu sponzorstva davčno priznani v trikratni višini danega sponzorstva.

Sprememba pri dohodnini, vračilo kupnine za vstopnice z vrednotnicami ...
Šesti predlog je povezan z donacijami, ki imajo največjih delež prihodkov pri športu mladih in netrženjskih dejavnosti. Delež davčno priznanih donacij bi se z 0,3 odstotka obdavčljivih prihodkov letos in naslednje leto povečal na pet. Prav tako bi se delež dohodnine, ki ga zavezanec lahko nameni za donacije, z 0,5 povečal na odstotek.

V naslednjih dveh predlogih bi država poskrbela za kritje stroškov za policijsko varovanje in zdravstveno oskrbo na športnih prireditvah v določenem obdobju po koncu epidemije. Merila za izbor upravičenih športnih prireditev bi sprejel strokovni svet vlade za šport.

Deseti predlog OKS-ja je povezan z ukinitvijo zakona o davku od srečk, da bi imela Fundacija za šport (FŠO) tako več denarja. Če to ne bi bilo sprejemljivo, pa bi bila na ta način zbrana proračunska sredstva neposredno namenjena za športne organizacije prek razpisa FŠO-ja.

Na koncu predlagajo možnost vračila kupnine za vstopnice ob odpovedi prireditev zaradi pandemije v obliki vrednotnic z enoletnim rokom možnosti unovčenja, če se v roku enega leta po koncu epidemije zagotovi izvedba enakovredne nadomestne športne prireditve z možnostjo zahtevka za vračilo kupnine v nadaljnjih dveh mesecih po poteku roka.

V OKS-ju poudarjajo, da predlagane ukrepe odločno podpirajo tudi nacionalne panožne športne zveze in športna društva.