Podjetje Sport Media Focus, med drugim organizator konference Sporto, je raziskavo z naslovom Posledice pandemije covida-19 kot priložnost za prilagoditev in razvoj sponzorstev v športu izvedlo skupaj s partnerji s Fakultete za šport UL, Ekonomske fakultete UL, Olimpijskega komiteja Slovenije in Društva za marketing Slovenije med 5. majem in 19. junijem.

Koliko bo pandemija novega koronavirusa zares vplivala na sponzorska sredstva za šport, bo pokazal čas. Foto: Pixabay
Koliko bo pandemija novega koronavirusa zares vplivala na sponzorska sredstva za šport, bo pokazal čas. Foto: Pixabay

V raziskavo vključenih 23 podjetij
V raziskavo je bilo vključenih 23 podjetij, ki predstavljajo pomemben delež vloženih sredstev v slovenski šport, in 22 večjih in trženjsko dejavnih imetnikov športne lastnine (klubi, zveze, organizatorji športnih dogodkov).

Glede na izsledke raziskave predstavniki sponzorskih znamk predvidevajo, da sponzorskih vložkov letos ne bodo drastično zmanjševali. V prihodnje se pričakuje rast ustvarjanja lastnih vsebin in večja poraba digitalnih vsebin, kot ključna v evoluciji sponzorstev je prepoznana uporaba novih tehnologij.

Glede na manj športnih dogodkov v bližnji prihodnosti tako sponzorji kot imetniki športne lastnine za alternativni ukrep načrtujejo spremembe komunikacijske strategije. Obe strani se strinjata, da bo treba več medsebojnega sodelovanja, hkrati pa prepoznavata pomembnost trajnostnega razvoja.

Kot najpomembnejši cilj sponzoriranja tako sponzorji kot lastniki pravic poudarjajo povečanje prepoznavnosti in ugleda sponzorske znamke, sledita trajnostna naravnanost in družbena odgovornost podjetja.

86 odstotkov lastnikov pravic meni, da bodo izgubili najmanj enega sponzorja
Kar 60 odstotkov sponzorjev ne načrtuje odpovedi katere od sponzorskih pogodb; lastniki pravic so bolj črnogledi, saj jih kar 86 odstotkov meni, da bodo izgubili najmanj enega sponzorskega partnerja.

Sponzorji, zajeti v vzorec, v 70 odstotkih še predvidevajo, da se bo zaradi posledic covida-19 letos proračun za sponzorstva skrčil za manj kot za 25 odstotkov.