Damijan Lazar. Foto: dostopno
Damijan Lazar. Foto: dostopno

Damijan Lazar bo tudi v prihodnje predsedoval Zvezi za šport invalidov Slovenije – Slovenskemu paraolimpijskemu komiteju, so soglasno odločili delegati na volilni skupščini zveze, ki je potekala v torek.

Pri delu mu bosta pomagala novoizvoljena podpredsednica Maja Bobnar in dosedanji podpredsednik Gregor Gračner.

Na skupščini zveze so za mandatno obdobje 2021–2025 potrdili tudi nov upravni in nadzorni odbor ter častno razsodišče.

"Predvsem bo ta mandat posvečen organizaciji in ustanovitvi nacionalne panožne zveze za položaj športa invalidov, v katero se bodo vključila športna društva, ki imajo program parašporta. Treba bo uskladiti soglasja z invalidskimi organizacijami, da se lahko gre v tako organiziranost," je nove izzive pojasnil Lazar.

"Nekaj invalidskih organizacij je imelo pomisleke. Kljub temu bomo skušali najti skupen jezik in ustanoviti to zvezo," je še dodal novi-stari predsednik.

Zvezo bo tako vodil tudi v mandatu med letoma 2021 in 2025.

"Pomembno bo vključevanje mladih v sistem športa, zagotoviti pa jim moramo pogoje, da se bodo lahko enakovredno vključevali v šport že v lokalnem okolju. Pri tem bo treba intenzivno razvijati program Postani športnik," je še pojasnil Lazar.

Kratkoročno bodo prvi izziv predsednika, ki je napovedal prizadevanje, da se parašport približa družbi, letošnje paraolimpijske igre v Tokiu, ki se bodo začele 24. avgusta.