Obvestila

Ni obvestil.

Obvestila so izklopljena . Vklopi.

Kazalo

Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

MMC RTV 365 Radio Televizija mojRTV × Menu
Das Gol, oddaja o EP-ju v nogometu

Katalog zbirke osebnih podatkov o plačah in drugih osebnih prejemkih zaposlenih

Naziv zbirke podatkov:
KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV O PLAČAH IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKIH ZAPOSLENIH

Podatki o upravljavcu:
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA, javni zavod, 1000 Ljubljana, Kolodvorska 2 matična številka: 5056497.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

 • Zakon o Radioteleviziji Slovenija – ZRTVS-1 (Uradni list RS št. 96/2005),
 • Zakon o davčnem postopku – ZDavP-1 (Uradni list RS, št. 54/04),
 • Zakon o izvršbi in zavarovanju - ZIZ (Uradni list RS, št. 51/98, 72/98, 11/99 – odločba US, 89/99, 11/01 in 75/02),
 • Zakon o plačilnem prometu ZplaP-UPB1 (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 45/03),
 • Zakon o delovnih razmerjih – ZDR (Uradni list RS, št. 42/2002),
 • Zakon o zajamčenih osebnih dohodkih – ZZOD (Uradni list RS, št. 48/90),
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS-UPB3 (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 24/05),
 • Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov – ZPSDP (Uradni list RS, št. 48/01).

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

 • zaposleni delavci v JZ RTV Slovenija.

Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

 • ime in priimek,
 • naslov prebivališča,
 • občina prebivališča,
 • številka osebnega računa,
 • delovno razmerje,
 • davčna številka,
 • šifra davčnega urada,
 • dejstvo ali je oseba davčni zavezanec ali ne,
 • stroškovno mesto,
 • vrsta obračuna,
 • bruto izplačan znesek,
 • drugi podatki, potrebni za doseg namena obdelave.

Namen obdelave:

 • obračun plač in drugih osebnih prejemkov.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:

 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
 • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • Ministrstvo za finance,
 • Uprava Republike Slovenije za javna plačila,
 • AJPES,
 • DURS,
 • Ministrstvo za kulturo,
 • Urad Vlade za telekomunikacije,
 • Italijanska unija,
 • Statistični urad Republike Slovenije,
 • Ministrstvo za obrambo,
 • gasilske enote (kadar gre za refundiranje stroškov gasilskih vaj),
 • sodišča,
 • sindikati,
 • banke,
 • prejemniki preživnin,
 • zavarovalnice,
 • upniki zaposlenih (v izvršilnem postopku).

Rok hrambe osebnih podatkov:

 • osebni podatki se shranjujejo toliko časa, dokler je to potrebno za doseganje namena zbiranja in obdelave.

Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:

 • pravice posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov so omejene skladno s 36. členom ZVOP-1.

Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa:

 • osebni podatki se ne iznašajo v tretjo državo.

Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

 • osebni podatki so zavarovani tako, kot določa Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:

 • povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene.


v. d. gen. dir. RTV Slovenija, Aleks Štakul,
zanj na podlagi gen. pooblastila, evidentiranega pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod opr. št. Su 180800/2002-1268, vodja pravne službe

Dragan Trivič

Prijavite se na e-novice

Prijavite se na e-novice

Neveljaven email naslov