11. junij je ZN kot svetovni dan prebivalstva razglasil leta 1989, dve leti po tistem, ko je svetovno prebivalstvo doseglo pet milijard. Foto: Reuters
11. junij je ZN kot svetovni dan prebivalstva razglasil leta 1989, dve leti po tistem, ko je svetovno prebivalstvo doseglo pet milijard. Foto: Reuters

Ob letošnjem svetovnem dnevu prebivalcev je pozornost usmerjena predvsem razmisleku o vedno večjemu številu prebivalcev. Po ugotovitvah Združenih narodov v zadnjem času število prebivalcev izraziteje narašča predvsem zaradi zniževanja umrljivosti, ki je nižja zlasti zaradi čedalje dostopnejše zdravstvene oskrbe in izboljšanih higienskih razmer. Posledično narašča tudi število starejšega prebivalstva.

Danes je na svetu 7,55 milijarde ljudi, do konca stoletja pa jih bo kar 11,18 milijarde, pravi projekcija Združenih narodov (ZN). Večino prirasta svetovnega prebivalstva, ki se povečuje za okoli 1,2 odstotka na leto, 'prispevajo' manj razvite države, kjer skupaj živita dve tretjini vsega prebivalstva na svetu.

Najhitrejši prirast v Afriki
Od leta 1950 do leta 2017 se je prebivalstvo najbolj povečalo v Afriki (za več kot petkrat), najmanj pa v Evropi, in sicer 1,3-krat. V Sloveniji se je povečalo za 1,4-krat.

Po projekcijah srednje različice Združenih narodov naj bi se delež ljudi, ki živijo v manj razvitih delih sveta, do konca tega stoletja povečal na 89 odstotkov oziroma na 9,9 milijarde, prebivalstvo v razvitejših delih sveta pa se številčno naj ne bi bistveno spremenilo – z 1,26 milijarde naj bi se povečalo na 1,28 milijarde.

V Evropi zmanjšanje števila rojstev
Če bo prebivalstvo na večini celin v prihodnje naraščalo, to ne velja za Evropo, kjer naj bi se število prebivalstva zaradi upadanja rojstev do konca tega stoletja zmanjšalo za 12 odstotkov.

To kažejo podatki evropskega statističnega urada Eurostat, ki pravijo, da je bilo lani v EU-ju 5,1 milijona rojstev in 5,3 milijona smrti. Kljub temu se je število prebivalcev v EU-ju lani povečalo za 1,1 milijona (na 512,6 milijona), in sicer predvsem zaradi migracij.

Rast prebivalstva v Sloveniji do leta 2025
V Sloveniji naj bi se po podatkih slovenskega statističnega urada število prebivalcev povečevalo do okoli leta 2025, ko naj bi z 2.066.900 naraslo na okoli 2.083.000, nato pa naj bi začelo počasi upadati. 1. januarja 2080 naj bi imela tako Slovenija 1.938.000 prebivalcev, kar je šest odstotkov manj kot v letu 2015.