Skupna zemlja je namenjena predvsem kmečkim in gozdarskim dejavnostim ter pašnikom. V skupni lasti so npr. tudi nasadi oljk. (Fotografija je simbolična.) Foto: MMC RTV SLO
Skupna zemlja je namenjena predvsem kmečkim in gozdarskim dejavnostim ter pašnikom. V skupni lasti so npr. tudi nasadi oljk. (Fotografija je simbolična.) Foto: MMC RTV SLO

Zakon, ki je pomembna novost za celotno državo in tudi Evropo, je sad več kot 10-letnega dela slovenskih rojakov na Tržaškem. V Italiji je kar 3.500.000 hektarjev zemlje v skupni lasti, na Tržaškem pa je takih površin za pet tisoč hektarjev.

Dolgo veljavni fašistični zakon te oblike lastnine ni priznaval, novi jo vrača vasem. Predsednik Agrarne skupnosti Tržaške pokrajine Vladimir Vremec, pojasnjuje, da "poudarja obstoj družinskih oz. agrarnih skupnosti, da lahko ti samostojno nadaljujejo upravljanje svojega premoženja".

Skupna zemlja je namenjena predvsem kmečkim in gozdarskim dejavnostim ter pašnikom. Prvi mož boljunske srenje Izidor Sancin: "Imamo tudi oljčne nasade, imamo pašnik z drobnico, imamo čebelarstvo, smo tudi lastniki doline Glinščice."

"Tu ni mogoče zidati. Če pa pride slučajno do razlastitve, jo je treba nadomestiti z drugo zemljo," pa opozarja prvi predsednik konzulte Agrarnih skupnosti Italije Karlo Grgič. Te površine so oproščene posebnega zemljiškega davka. Pri gospodarskih dejavnostih pa je davek enak kot za vse druge. Zemlje ni mogoče prodati, lahko jo oddajo v najem in najemnino vrnejo v skupno dobro.

Vremec pa ob tem še izpostavlja: "Zakon tudi nalaga deželam, da v enem letu poskrbijo za dopolnitev lastnih zakonov in jih prilagodijo novemu državnemu zakonu." Če tega ne bodo naredile, bodo jusarji o vsem odločali sami. Ker bodo občine in dežele po novem izgubile pristojnosti nad mnogimi zemljišči, je pri izvajanju zakona pričakovati tudi zamude in težave.