Kolesarska pot bo povezala kraje ob Dravi. Foto: BoBo
Kolesarska pot bo povezala kraje ob Dravi. Foto: BoBo

Mestna občina Ptuj si prizadeva za vzpostavitev in širitev kolesarskih poti kot dodatne rekreativne ponudbe tako za domačine kot turiste. "Dravska kolesarska pot bo izjemen turistični produkt, ki bo povezal zgodovino, kulturo, kraje ob Dravi, konkretne koristi pa si lahko obetajo tudi turistični ponudniki," meni ptujski župan Miran Senčar. Ta se je že podpisal pod projektno nalogo, ki načrtuje kolesarsko povezovanje krajev od Maribora do Ptuja oziroma do občine Markovci na obrežju Ptujskega jezera.

Kolesarske poti večinoma po že obstoječih gozdnih in poljskih poteh
Trasa kolesarske povezave poteka skozi občine Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Hajdina in Ptuj. V večjem delu je predvidena ureditev kolesarskih površin po obstoječih poljskih in gozdnih poteh oziroma po nasipih na desnem bregu Drave. V manjšem delu projekta načrtujejo umestitev nove povezave, in sicer med malečniškim mostom in kanalom Hidroelektrarne Zlatoličje v Mariboru ter ob prečkanju Rogoznice pri ptujskem kinološkem društvu.

Celotna trasa je sicer razdeljena na štiri pododseke, zadnji četrti, ki prečka ptujsko občino, je načrtovan od naselja Slovenja vas po kolesarski stezi mimo Term Ptuj do mostu za pešce in kolesarje čez Dravo na Ptuju. Pot se bo nadaljevala prek Žnidaričevega nabrežja, nato po nasipu do Rance in naprej ob Ptujskem jezeru do meje z občino Markovci.

Ena najzanimivejših kolesarskih poti v Evropi
Prvi del poti je že urejen ob občinski cesti, od Rance pa je zaradi strmih brežin nasipa in bližine Drave predviden potek pod nasipom po obstoječi asfaltirani cesti do kinološkega društva, kjer bo zato treba urediti novo brv čez potok Rogoznica. Omenjeni ptujski odsek Dravske kolesarske poti je dolg 8,9 kilometra.

Cilj omenjenega projekta je sicer povezati obstoječo kolesarsko pot ob Dravi v Avstriji na avstrijski strani z načrtovano Dravsko kolesarsko potjo in tako oblikovati transnacionalno kolesarsko pot, ki bo postala ena izmed najzanimivejših v Evropi.