Največ turistov prihaja iz Avstrije, sledijo jim turisti iz Nemčije. Foto: BoBo
Največ turistov prihaja iz Avstrije, sledijo jim turisti iz Nemčije. Foto: BoBo

V turističnih nastanitvenih objektih je bilo maja naštetih skoraj 338.000 prihodov turistov in več kot 803.000 prenočitev. Domači turisti so v Sloveniji maja ustvarili 31 odstotkov vseh turističnih prenočitev, preostalih 69 odstotkov je odpadlo na tuje turiste. Glede na število ustvarjenih prenočitev so bili maja ključni tuji trgi slovenskega turizma Avstrija (17 odstotkov), Nemčija (16 odstotkov), Italija (10 odstotkov) in Velika Britanija ter ZDA (iz vsake po štiri odstotke).

V različnih turističnih nastanitvenih objektih v Sloveniji je bilo sicer turistom maja skupaj na voljo skoraj 38.000 razpoložljivih enot z več kot 103.000 ležišči. V hotelih jim je bilo na voljo 40 odstotkov vseh turističnih ležišč, v kampih 22 odstotkov, v zasebnih sobah, apartmajih in hišah pa sedem odstotkov. Stalna ležišča v hotelih so bila v povprečju zasedena 48-odstotno, hotelske sobe pa 56-odstotno.

V hotelih je bilo maja ustvarjenih 65 odstotkov, v kampih 12, v apartmajskih in počitniških naseljih pa pet odstotkov prenočitev turistov.

Najuspešnejše so zdraviliške občine
Gledano po občinah, pa so maja največ prenočitev turistov imele zdraviliške občine (29 odstotkov ali skoraj 230.000), sledijo pa jim gorske občine (22 odstotkov ali skoraj 175.000).

Več prenočitev turistov kot v maju 2015 je bilo ustvarjenih v gorskih občinah (za devet odstotkov več) in v občini Ljubljana (za tri odstotke). V zdraviliških občinah je bilo število prenočitev približno enako kot v prejšnjem letu, v obmorskih občinah pa je bilo za odstotek nižje.

Turisti v prvih petih mesecih ustvarili skoraj 3,3 milijona prenočitev
Največ prenočitev (14 odstotkov) je bilo ustvarjenih v občinah Ljubljana in Piran. Sledile so občine Bled (osem odstotkov), Brežice in Moravske Toplice (v vsaki po pet odstotkov) ter Kranjska Gora (trije odstotki vseh prenočitev).

Ugodna je tudi bilanca prvih petih mesecev letošnjega leta. Turistični delavci so v tem obdobju našteli več kot 1,3 milijona prihodov turistov, kar je za osem odstotkov več kot v istem obdobju prejšnjega leta. Število domačih je poraslo za pet, tujih pa za 10 odstotkov.

Vsi turisti skupaj so ustvarili skoraj 3,3 milijona prenočitev ali za šest odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Prenočitve domačih turistov so porasle za dva odstotka, tujih pa za osem odstotkov.