Govorniki na okrogli mizi, ki je potekala v okviru Eko konference z naslovom Zeleni turizem deluje, so izrazili prepričanje, da je Slovenija v zadnjih letih storila velik korak naprej pri razvoju trajnostnega turizma. Foto: BoBo
Govorniki na okrogli mizi, ki je potekala v okviru Eko konference z naslovom Zeleni turizem deluje, so izrazili prepričanje, da je Slovenija v zadnjih letih storila velik korak naprej pri razvoju trajnostnega turizma. Foto: BoBo

Govorniki na okrogli mizi, ki je potekala v okviru Eko konference z naslovom Zeleni turizem deluje, so izrazili prepričanje, da je Slovenija v zadnjih letih storila velik korak naprej pri razvoju trajnostnega turizma, a so opomnili, da prihajajo težave ob prehodu iz besed v dejanja oziroma implementaciji zelenih turističnih ukrepov in težav pri spremembi miselnosti turističnih izvajalcev. Krivdo za to pa nosita tudi neposlušnost države in slabo medresorsko sodelovanje.

"Da se ideja trajnostni v turizmu pretopi v poslovni načrt gospodarskih družb ali v ukrepe lokalnih skupnosti, je potrebno veliko časa in spodbujanja," je priznal direktor direktorata za turizem in internacionalizacijo Marjan Hribar.

"Mislim, da nam je uspelo dvigniti zavedanje znotraj turističnega sektorja o trajnostnem razvoju, vprašanje pa je, ali je to dovolj. Ključno je, da dosežemo tisto razvojno fazo, ko trajnostni razvoj dejansko predstavlja konkurenčno prednost in se lahko tako uspešnejše pozicioniramo na trgu," je dejal Hribar.

O problematiki slabega medresorskega sodelovanja na področju trajnostnega turizma pa se je izrekla direktorica Turizma Bled Eva Štravs Podlogar. Poudarila je, da če bi na tem področju delovali bolj medresorsko v sodelovanju z več ministrstvi, bi lahko dosegli veliko več. "Tako pa turizem včasih ostaja kot nekakšna oaza. Brez sodelovanja preprosto ne gre," je povedala.

"Trenutno je še vedno premalo stika na lokalni, regionalni in predvsem nacionalni ravni. Ker če na primer želimo višje cene, ki jih potrebujemo, če hočemo uspešni zelen turizem, je potrebna promocija, da bi si ljudje želeli Slovenije," je dodala direktorica Turizma Bled.

Kot dokaz neposlušnosti države na področju trajnostnega turizma je moderatorka okrogle mize, Tanja Mihalič iz Svetovne turistične organizacije (UNWTO), ob tem navedla rezultate študije UNWTO, v kateri so slovenski turistični menedžerji ocenjevali učinkovitost vlade pri spodbujanju trajnostnega razvoja turizma. Slovenija je zasedla 81. mesto med 140 državami. Za primerjavo, Švica je zasedla sedmo mesto, Avstrija pa deseto mesto.

Maja Pak iz javne agencije Spirit Slovenija je medtem zatrjevala, da poskušajo na nacionalni ravni informirati o smernicah zelenega turizma. "Ponudnike in destinacije spodbujamo k uvajanju zelenih poslovnih modelov in oblikovanju trajnostnih turističnih proizvodov. Ukrepov je veliko in mislimo, da je pot prava, a resda po tej poti hodimo počasneje," je priznala Pakova.

Sogovorniki so bili sicer optimistični glede prihodnosti. "Verjamem, da bomo leta 2020 na bistveno višji stopnji razvoja zelenega turizma. Začeli smo bolj počasi, a zdaj bomo to pospešili. Želimo si predvsem večje medresorske podpore in sodelovanja na državni ravni, saj je to eden izmed osnovnih predpogojev," je sklenila Podlogarjeva.