Potniki, katerih polet je prestavljen manj kot dva tedna pred izvirnim časom odhoda, imajo enake pravice kot potniki, pri katerih so se pojavile zamude ali odpovedi leta, predvideva predlog. Foto: EPA
Potniki, katerih polet je prestavljen manj kot dva tedna pred izvirnim časom odhoda, imajo enake pravice kot potniki, pri katerih so se pojavile zamude ali odpovedi leta, predvideva predlog. Foto: EPA
Letališče
Zamude na letališčih jo znajo pošteno zagosti potnikom. Foto: EPA

Obenem bodo uvedeni boljši pritožbeni postopki in izvršilni ukrepi, ki bodo potnikom omogočili uveljavljanje pravic. Predlog o pravicah letalskih potnikov pojasnjuje pravne nejasnosti, ki so se pokazale pri izvajanju obstoječe uredbe iz leta 2005, in uvaja nekatere nove pravice.

V predlogu je izrecno določena obveznost, da morajo biti potniki redno in, kolikor je mogoče, zgodaj obveščeni o odpovedi ali zamudi poleta. Letalski prevoznik mora potnike o tem obvestiti čim prej, vsekakor pa najpozneje 30 minut po načrtovanem času odhoda. Ob morebitni najmanj dvourni zamudi imajo potniki pravico do pomoči ne glede na razdaljo potovanja. Predlog tudi jasno določa, da imajo potniki, katerih let je prestavljen manj kot dva tedna pred izvirnim časom odhoda, enake pravice kot potniki, pri katerih so se pojavile zamude ali odpovedi poleta.

Naravne nesreče in stavka so izredne okoliščine
Zelo pomembna je tudi pojasnitev izraza "izredne okoliščine", saj v teh primerih letalskim prevoznikom ni treba plačati odškodnine potnikom. V novem predlogu Komisije so opredeljene kot okoliščine, ki niso neločljivo povezane z običajnim izvajanjem dejavnosti zadevnega letalskega prevoznika in jih ta ne more dejansko nadzorovati. Za izredne okoliščine na primer veljajo naravne nesreče in stavke kontrolorjev zračnega prometa, medtem ko tehnične težave, ugotovljene med rutinskim vzdrževanjem letala, vanje niso vključene.

Potniki bodo imeli po novem tudi pravico do pomoči v primeru "zamud na ploščadi", ko so potniki prisiljeni čakati na krovu letala. Potniku se ne bo smelo zavrniti vkrcanja na povratni let, do katerega je upravičen s povratno vozovnico, če ni izkoristil odhodnega leta. Predlog uvaja tudi nove pravice ob morebitnem neustreznem ravnanju s prtljago in zahteve glede preglednosti informacij o ročni in oddani prtljagi.

Družbe imajo dva meseca za uradni odgovor
Kar zadeva reševanje pritožb, bodo letalske družbe morale zagotoviti jasne postopke za reševanje pritožb (spletni obrazec, elektronski naslov). Poleg tega bodo morale potnikom odgovoriti v enem tednu za potrditev prejema pritožbe in v dveh mesecih za uradni odgovor. V primeru sporov se bodo potniki lahko obrnili na organe za zunajsodno reševanje pritožb, ki bodo spor pomagali rešiti preprosto in poceni.

Predlog uvaja tudi nekatere ukrepe za preprečevanje nesorazmernega finančnega bremena, ki lahko v nepredvidenih okoliščinah nastane za letalske družbe. Zagotavljanje nastanitve v izrednih okoliščinah bo omejeno na tri noči, vendar omejitev ne velja za invalide in njihove spremljevalce, otroke brez spremstva, nosečnice in težke bolnike. Kadar letalska družba potnikom, ki so obtičali na letališču, v dvanajstih urah ne bo mogla omogočiti lastnega prevoza, jim bo morala ponuditi prevoz z drugim prevoznikom ali prevoznim sredstvom.

V predlogu sta okrepljena usklajevanje in izmenjava informacij med nacionalnimi izvršilnimi organi ob podpori Komisije, ki lahko zahteva tudi uvedbo preiskave. Nacionalni izvršilni organi morajo imeti tudi bolj preventivno vlogo, tako da stalno spremljajo politike letalskih družb in se ne le odzivajo na pritožbe.