Varuhov blog
četrtek, 09. julij. 2015 - Poročilo za obdobje januar - maj 2015 ne zanima nikogar

Varuh še naprej v ilegali

 

Varuh še naprej v ilegali

 

Poleg mesečnih in letnih poročil Varuh pravic gledalcev in poslušalcev pripravlja tudi vmesna, tako imenovana kvartalna poročila, ki jih Programski svet RTVS praviloma obravnava na svojih sejah, hišni mediji - Televizija, Radio in MMC - pa naj bi s poročilom seznanjali slovensko javnost. To pot je Varuh pripravil koncizno poročilo o odzivih javnosti na programe v prvih petih mesecih tega leta, na seji Programskega sveta pa je ta točka prišla na vrsto šele proti večeru, zato je svetniki niso obravnavali, ampak zgolj potrdili, pri čemer je predsednik PS opozoril, da poročila skoraj gotovo ne bodo  obravnavali tudi na prvi jesenski seji, ker bo tedaj na dnevnem redu snop obširnih strateško pomembnih programskih dokumentov.

O Varuhovem poročilu so tudi tokrat molčali vsi trije hišni mediji, ki bi o tem morali poročati, saj jih k temu zavezujejo sklepi Programskega sveta kot tudi Pravilnik o delovanju Varuha. Vendar niso. Že letnemu poročilu so na silo odmerili žaljivo skromno pozornost (izjema je bila Slo 3), so pa menda napisali zelo obetaven program mesečnega pojavljanja Varuha v programih Radia in Televizije, vendar je ostalo le pri napisanem. Na Varuha so preprosto pozabili, enako zdaj tudi na njegovo petmesečno poročilo.

Varuh tako še naprej ostaja v ilegali, piše poročila in pripravlja analize, ki jih naslovniki nočejo brati. Javna RTV hiša na Varuha ni in še dolgo ne bo pripravljena.

Ukine naj ga!

 

Lado Ambrožič