Slovenija je med turisti izredno priljubljena. Foto: Reuters
Slovenija je med turisti izredno priljubljena. Foto: Reuters

27. september je svetovni dan turizma, ki letos poteka pod geslom Ponovni razmislek o turizmu. "Svet se spreminja s svetlobno hitrostjo, zato so v turizmu potrebne spremembe in prilagajanja. Potrebna je preobrazba, ki pa se ne zgodi sama od sebe," je dejala Pak.

Prenočitve že dosegle raven iz leta 2019

Leto 2022 se je za turizem začelo s ponovnim zagonom dejavnosti ter potovanj in predvsem z optimizmom. "Ljudje so željni potovanj; povpraševanje se je v prvih osmih mesecih povečalo in se v Sloveniji približuje ravni iz leta 2019, prenočitve pa so že dosegle raven iz tega leta," je še dodala. Avgusta so v turističnih nastanitvenih obratih našteli 1,05 milijona prihodov turistov, kar je bilo 3,1 odstotka več kot avgusta lani. Število turističnih prenočitev je bilo rekordno; našteli so jih 3,03 milijona. V prvih osmih mesecih leta je število ustvarjenih prenočitev že preseglo celotno lansko leto, je prejšnji teden objavil statistični urad.

Maja Pak je ob svetovnem dnevu turizma poudarila, da turizem je in vedno bo perspektivna panoga z visokim večkratnim učinkom na druge sektorje in s številnimi priložnostmi. "Je panoga, ki spodbuja vključevanje, varovanje narave in trajnostni razvoj, ki promovira kulturno raznolikost, mir in strpnost ter pospešuje družbenoekonomski in kulturni razvoj skupnosti," je spomnila.

Trajnostna in digitalna preobrazba

Obenem se svet zelo hitro spreminja, zato so tudi v turizmu potrebne spremembe in prilagajanja ter preobrazba, je še dejala. "V Sloveniji smo se v okviru nove turistične strategije že poenotili o tem, kakšen turizem si v prihodnje želimo. Želimo si še bolj trajnosten, vključujoč, odporen in pravičen turizem do turistov, okolja, destinacij, prebivalcev in zaposlenih," je navedla. Ključen je zato premislek o tem, kako čim prej do tega cilja, in sicer s pomočjo trajnostne in digitalne preobrazbe.

"Trajnostni razvoj turizma namreč ne pomeni le večje dodane vrednosti, ampak v prvi vrsti pomeni ustvarjanje boljših razmer za večjo kakovost življenja nas samih," je sklenila.

Na novinarski konferenci pa je med drugim napovedala vzpostavitev novega nacionalnega podatkovnega središča za merjenje učinkov turizma in usmerjanje turističnih tokov, ki bo nadgradnja Zelene sheme slovenskega turizma in eden od ukrepov digitalizacije panoge. STO je na današnji dan tudi zagnala kampanjo s Slovenskimi železnicami, s katero vabijo k trajnostni mobilnosti z uporabo vlaka, še posebej novega vlaka, odetega v motive slovenskega turizma.

"Trajnostni razvoj turizma ne pomeni le večje dodane vrednosti, ampak v prvi vrsti pomeni ustvarjanje boljših razmer za večjo kakovost življenja nas samih," je dejala Maja Pak. Foto: BoBo

Han napovedal prizadevanja za krpanje kadrovske luknje

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han je ob svetovnem dnevu turizma v poslanici zagotovil, da lahko turizem v obdobju preobrazbe v odpornejšo in bolj vključujočo panogo računa na pomoč države in njega samega. "Sledili bomo razvoju trajnostnega turizma z nizkim ogljičnim odtisom in aktivirali bomo vire za ustvarjanje dodane vrednosti za vse," je napovedal.

Ob izdatni pomoči vlade je slovenski turizem preživel turbulentno obdobje pandemije. Turizem se je v mnogih pogledih spremenil in prilagodil novim okoliščinam, stavil je na trajnostni razvoj. "To nas je privedlo do temeljitega ponovnega razmisleka o nadaljnjem razvoju turizma – kako popraviti dosedanje napake in odpraviti pomanjkljivosti, kako razvijati odpornejši, bolj vključujoč turizem, ki bo prijazen do okolja in ljudi," je dejal.

Slovenski turizem želi slediti trajnostnemu razvoju z nizkim ogljičnim odtisom in aktivirati vire za ustvarjanje dodane vrednosti za vse – za zaposlene, goste in lokalno okolje. "Odločni smo, da bomo v prihodnje razvijali celoletno turistično ponudbo ter zelene in do okolja prijazne turistične produkte. Na tej bomo spodbujali inovativnost in kreativnost turističnih ponudnikov. S sodobnimi tehnologijami bomo pripomogli k dvigu produktivnosti in dodane vrednosti v turizmu," je pot preoblikovanja opisal Han. Napovedal je tudi prizadevanja za krpanje kadrovske luknje.

"S cilja 'še več turistov' smo prešli na cilj 'več dodane vrednosti'. Pri razvoju turizma se zato sedaj osredotočamo predvsem na cilj višje dodane vrednosti na zaposlenega, ki jo želimo povečati na 60.000 evrov do leta 2028," je nato na novinarski konferenci, ki sta jo na vlaku Slovenskih železnic pripravila gospodarsko ministrstvo in Slovenska turistična organizacija (STO), spomnil Han.

Med cilji iz nove turistične strategije je minister izpostavil tudi povečanje prilivov iz naslova izvoza potovanj na okoli štiri milijarde evrov letno ter podaljšanje povprečne dobe bivanja turistov na tri dni. Predvsem pa bo, kot je dejal, pomembno dvigniti zadovoljstvo zaposlenih, lokalnega prebivalstva in vseh drugih deležnikov v panogi.

Prve korake k doseganju ciljev nove strategije naj bi začrtal akcijski načrt za prihodnji dve leti, ki bo določil ukrepe in aktivnosti ter slednje tudi finančno ovrednotil.

Ocena potrebnih vlaganj iz vseh javnih, zasebnih in kreditnih poslovnih virov za uresničitev ciljev strategije v celotnem strateškem obdobju sicer znaša 1,54 milijarde evrov. Skupaj z dodatnimi vlaganji zasebnega sektorja, ki niso neposredno pokriti z ukrepi iz strategije, pa je indikativna ocena potrebnih razvojnih vlaganj 2,3 milijarde evrov. Han je prepričan, da se je tem številkam v danem obdobju mogoče približati.

Turizem k slovenskemu BDP-ju prispeva 10 odstotkov

Turizem ustvari okoli 10 odstotkov slovenskega bruto domačega proizvoda (BDP). Znotraj panoge in v povezanih dejavnostih zaposluje več kot 57.000 ljudi ter pomembno prispeva k ustvarjanju blaginje v mnogih lokalnih okoljih. Izzivi panoge so trenutno povezani zlasti z vojno v Ukrajini, podnebno-energetsko krizo in dvigom življenjskih stroškov.

Svetovni dan turizma na 27. september praznujemo od leta 1980. Ta dan predstavlja priložnost, da se sektor zberejo in slavijo mnogi in številni dosežki, je pred letošnjim svetovnim dnevom poudaril generalni sekretar Svetovne turistične organizacije (UNWTO) Zurab Pololikašvili. UNWTO bo uradno proslavo ob letošnjem svetovnem dnevu turizma pripravil na indonezijskem otoku Bali. Več dogodkov in praznovanj pa bo tudi po Sloveniji.

Ob svetovnem dnevu turizma