V demonstracijski kuhinji centra KULT316 se bodo urili dijaki in študenti na BIC-u Ljubljana, gostili bodo strokovnjake s področja kulinarike, obenem pa izobraževali javnost o novih smernicah in tehnikah dela v kuhinji. Foto: Center kulinarike in turizma KULT316
V demonstracijski kuhinji centra KULT316 se bodo urili dijaki in študenti na BIC-u Ljubljana, gostili bodo strokovnjake s področja kulinarike, obenem pa izobraževali javnost o novih smernicah in tehnikah dela v kuhinji. Foto: Center kulinarike in turizma KULT316
Namenjeni bodo izobraževanju vrhunskih kadrov na področjih gostinstva, turizma, živilstva in prehrane. Foto: Center kulinarike in turizma KULT316
Center kulinarike in turizma KULT316 v velikosti 1.300 m2 učnih površin v Sloveniji predstavlja edinstven in reprezentativen primer sodobnih izobraževalnih praks na področjih gostinstva, turizma, živilstva in prehrane. Foto: Center kulinarike in turizma KULT316

Študentom in dijakom BIC-a Ljubljana bodo omogočali pridobivanje praktičnih izkušenj v realnih učnih okoljih, saj bodo odprti tudi za širšo javnost. Znotraj centra bodo zaživeli demonstracijska kuhinja, učna kuhinja, učna hotelska soba, konferenčna dvorana, informacijska točka, vinska klet, restavracija in kavarna.

Jasna Kržin Stepišnik, direktorica Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, je o centru povedala: "Medpodjetniški izobraževalni center – center kulinarike in turizma KULT316 je sodobno opremljeno simulacijsko poslovno okolje, kjer bodo zaposleni v gospodarstvu, dijaki, študentje in zainteresirana javnost pridobivali dodatna znanja, izboljševali tehnike svojega dela, preizkušali razvoj novih storitev in poslovnih idej, razvijali inovacije in drugače kreativno prispevali k razvoju z gostinstvom, turizmom, živilstvom in prehrano povezanih dejavnosti v Ljubljani in tudi širše v slovenskem prostoru."

Novoopremljeni prostori bodo omogočali tudi preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij za poklice na področjih kulinarike, turizma, gostinstva in hotelirstva. Zainteresirana javnost se bo lahko v novih prostorih kakovostno izobraževala tudi na različnih kulinaričnih tečajih, ki jih bodo pripravili in izvajali na BIC-u Ljubljana.

Rok Maržić, študent na BIC-u Ljubljana, pa meni: "Novi prostori so za študente in dijake BIC-a Ljubljana zelo dragoceni, saj nam bodo omogočali pridobivanje praktičnih izkušenj v realnih učnih okoljih. Imeli bomo stik z obiskovalci naše kavarne, restavracije, demonstracijske kuhinje in vinske kleti. Ob dejanskih dogodkih, denimo kulinaričnih tečajih v učni kuhinji, se bomo učili organizacije dogodkov, na informacijski točki centra se bomo preizkusili v vlogi turističnega informatorja in animatorja, v učni hotelski sobi pa bomo pridobivali znanja s področja hotelskega gospodinjstva."

Nove prostore Medpodjetniškega izobraževalnega centra na BIC-u Ljubljana je delno financirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.