Slovenska turistična organizacija (STO) je zagnala ambiciozno novo digitalno kampanjo, ki bo do sredine novembra potekala na 12 evropskih trgih ter v ZDA in Kanadi. Foto: STO
Slovenska turistična organizacija (STO) je zagnala ambiciozno novo digitalno kampanjo, ki bo do sredine novembra potekala na 12 evropskih trgih ter v ZDA in Kanadi. Foto: STO

Za leto 2016 smo STO zagotovili bistveno povišanje sredstev - za 106 odstotkov več kot v letu 2015. Ta bodo namenjena intenzivni promociji slovenskega turizma v tujini in usmerjena predvsem v vsebinsko digitalno trženje.

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
V prvem letu po ponovni osamosvojitvi je STO izvedla več kot 70 poslovnih dogodkov v tujini in doma, številne med njimi v sodelovanju s partnerskimi organizacijami. Izvedenih je bilo več kot 40 mednarodnih sejmov in borz, med najodmevnejšimi so bili predstavitev na svetovni turistični borzi ITB Berlin in turistični borzi MITT Moskva, sprejem za ruske partnerje v Moskvi ter osrednji turistični sejem IFT Beograd, kjer je bila Slovenija kot partnerska država deležna velike medijske pozornosti. Foto: STO

Delovati moramo zelo povezano in veliko pozornost nameniti razvoju kakovostnih, avtentičnih, inovativnih turističnih produktov. To so ključni elementi konkurenčnosti, ki Slovenijo lahko razlikujejo od drugih destinacij ter zagotavljajo pogoje za naslavljanje turistov z višjo kupno močno ter posledično doseganje višjih prihodkov.

Maja Pak, direktorica STO

"Za nami je naporno leto, vendar lahko rečem, da smo v letu dni samostojnega delovanja izpolnili vse zadane dejavnosti," je poudarila direktorica STO Maja Pak.

V prvem letu delovanja so na STO v skladu z načrti izvedli reorganizacijo, razvili področje vsebinskega digitalnega marketinga, izvedli veliko digitalno kampanjo na tujih trgih, sistematično so se lotili komuniciranja prek družbenih medijev in postavitve novega portala slovenia.info, je naštela Pakova. "Velik korak na področju vsebinskega digitalnega marketinga že daje odlične rezultate," je dodala.

Prav tako so nadgradili poslovne dogodke za organizatorje potovanj in novinarje ter začeli razvijati nove trge. "Za pravilna sta se pokazala zelo jasna usklajena komunikacija Slovenije kot zelene, aktivne, zdrave destinacije ter pospeševanje razvoja inovativnih, trajnostno usmerjenih produktov višje dodane vrednosti," je dejala direktorica.

"Slovenija je privlačna turistična destinacija z velikim potencialom za nadaljnjo rast in razvoj turističnega sektorja. Zato potrebujemo močno in kakovostno nacionalno turistično organizacijo," je ob prvi obletnici povedal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Med drugim je spomnil na "najbolj intenzivno promocijsko akcijo v zgodovini slovenskega turizma", ki so jo na ministrstvu financirali z evropskimi sredstvi, tj. 3,7 milijona evrov.

"Za leto 2016 smo STO zagotovili bistveno povišanje sredstev - za 106 odstotkov več kot v letu 2015. Ta bodo namenjena intenzivni promociji slovenskega turizma v tujini in usmerjena predvsem v vsebinsko digitalno trženje," je dodal minister.

Generalna direktorica direktorata za turizem in internacionalizacijo na gospodarskem ministrstvu Eva Štravs Podlogar se je strinjala, da je bilo delovanje STO v prvem letu zelo uspešno. "Vselej poudarjamo, da je turizem v Sloveniji in v svetu pomembna in perspektivna gospodarska dejavnost, zato je pomembna tudi ustrezna organiziranost," je menila.

Štravs Podlogarjeva je med drugim spomnila, da je po zaslugi dejavnosti STO Evropsko združenje turističnih agencij letos Slovenijo izbralo za izpostavljeno destinacijo v letu 2016, septembra pa bo pri nas potekal osrednji zeleni destinacijski dogodek na svetovni ravni Global Green Destinations Day. Prav tako bo Slovenijo letos znova obiskal generalni sekretar Svetovne turistične organizacije (UNWTO) Taleb Rifai.

V prihodnosti slovenski turizem čaka še precej novih izzivov; svetovno okolje je vse bolj negotovo, je opozorila Pakova: "Delovati moramo zelo povezano in veliko pozornost nameniti razvoju kakovostnih, avtentičnih, inovativnih turističnih produktov. To so ključni elementi konkurenčnosti, ki Slovenijo lahko razlikujejo od drugih destinacij ter zagotavljajo pogoje za naslavljanje turistov z višjo kupno močno ter posledično doseganje višjih prihodkov."

STO zdaj čakajo številni dogodki na tujih trgih, jesenske promocijske kampanje, hkrati so z gospodarstvom že pripravili ambiciozne načrte za naslednje leto.

Rekordi v slovenskem turizmu
Lansko leto je bilo za slovenski turizem rekordno - turistični delavci so prvič našteli več kot 10 milijonov prenočitev, turistični priliv je dosegel 2,4 milijarde evrov. "Pozitivni trend se nadaljuje in dokazuje, da je turizem pomembna gospodarska dejavnost z visokim potencialom nadaljnje rasti ter da Slovenija postaja vse bolj zanimiva in prepoznavna turistična destinacija," je še izpostavila Pakova.

Vlada je sklep o ustanovitvi STO sprejela 24. junija lani. Samostojna turistična organizacija je osnovni temelj za uspešno delovanje in razvoj turizma, je takrat dejal gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

STO je kot samostojna organizacija že delovala do leta 2012, ko je bila skupaj z Javno agencijo za podjetništvo in tuje investicije ter Javno agencijo za tehnološki razvoj Slovenije, združena v agencijo Spirit Slovenija.

Za leto 2016 smo STO zagotovili bistveno povišanje sredstev - za 106 odstotkov več kot v letu 2015. Ta bodo namenjena intenzivni promociji slovenskega turizma v tujini in usmerjena predvsem v vsebinsko digitalno trženje.

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

Delovati moramo zelo povezano in veliko pozornost nameniti razvoju kakovostnih, avtentičnih, inovativnih turističnih produktov. To so ključni elementi konkurenčnosti, ki Slovenijo lahko razlikujejo od drugih destinacij ter zagotavljajo pogoje za naslavljanje turistov z višjo kupno močno ter posledično doseganje višjih prihodkov.

Maja Pak, direktorica STO