Po ocenah bosta postavitev in nova oprema stali približno milijon evrov. Foto: Expo
Po ocenah bosta postavitev in nova oprema stali približno milijon evrov. Foto: Expo
Slovenija se je na svetovni razstavi Expo Milano 2015 predstavljala od 1. maja do 31. oktobra 2015, in sicer pod geslom I feel Slovenia, Green.Active.Healthy. Slovenija je bila ena izmed 52 držav s samostojnim paviljonom. Foto: Facebook Slovenia Expo Milano 2015

Poleg Murske Sobote se za trajno umestitev paviljona zanimajo še Ajdovščina, Kočevje, Ptuj in Zagorje ob Savi.

Kot je poročala novinarka TV Slovenija, Tadeja Anžlovar, župani vidijo različne priložnosti v paviljonu.

Župan Murske Sobote Aleksander Jevšek je dejal, da je največja vrednost paviljona "znamka, ime, ki ga ima". Ob paviljonu v Murski Soboti bi zraslo turistično, kulturno in športno središče in kot pomurska zgodba predstavljalo vrata v Pomurje. Vključeno bi bilo tudi Porabje, morda celo čezmejna območja Hrvaške in Avstrije, s čimer bi se, tako Jevšek, iztrgali iz povprečnosti in ustaljenih modelov delovanja.

V Kočevju bi paviljon prispeval k razvoju lesarstva. Župan Vladimir Prebilič pojasnjuje: "Paviljon bi lahko postal prostor kot neki inkubator novih tehnologij na področju obdelave lesa."

V Zagorju ob Savi pa bi bil del tehnološkega parka. "Objekt za trajnostni razvoj mladih, predvsem pa pozitivni impulz Zasavcem, da imamo res nekaj več, kot imajo drugi," je povedal župan Matjaž Švagan.

V 14 dneh znana odločitev
Kot so povedali pri agenciji Spirit, bodo vloge odprli v torek. Posebna komisija bo nato prispele vloge proučila in tisto, ki bo po njihovi presoji najbolj ustrezala pogojem, predlagala vladi v sprejetje. Gre namreč za državno last, zato mora o njeni usodi odločati vlada, so pojasnili na Spiritu.

Prednost pri odločitvi za upravljavca bodo imeli prijavitelji, ki imajo že zagotovljena finančna sredstva oziroma znano finančno konstrukcijo z viri financiranja za realizacijo celotnega projekta in dokazilo, da so lastniki zemljišča.

Prednost bo tudi terminski načrt, ki bo za izvedbo projekta časovno bolj ugoden, pa tudi boljša utemeljitev širšega učinka upravljanja paviljona na okolje in območje, kamor bo postavljen.

Spirit je javni poziv za trajnega upravljavca paviljona objavil konec februarja. Poziv je bil namenjen državnim organom, občinam in drugim osebam javnega prava, ki so pristojne za ravnanje s stvarnim premoženjem države in na katere se lahko prenese pravica upravljanja paviljona v skladu z zakonom, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države.