Povezava je strateškega pomena tako za obe mesti kot tudi za turistični razvoj celotnega območja. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić
Povezava je strateškega pomena tako za obe mesti kot tudi za turistični razvoj celotnega območja. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić

"Ta povezava je ključnega strateškega pomena, saj bohinjsko progo umešča v mednarodno železniško omrežje med Jesenicami in Novo Gorico z vsemi kraki na Kras in na Ajdovsko. Ta povezava je ključna, da lahko potniki prehajajo na italijansko železniško omrežje, in tako naredimo nekakšen trikotnik med Slovenijo, Italijo in posredno tudi avstrijskimi železnicami v Beljaku," je povedal Miro Kristan iz Posoškega razvojnega centra na današnjem delovnem posvetu o vzpostavitvi železniškega potniškega prometa med Novo Gorico in Gorico.

Dolga leta se že govori o tej železniški povezavi, do leta 1999 je bilo mogoče potovati v potniškem vagonu, ki je bil pripet k tovornemu vlaku. "To kaže, da je pripravljenost na obeh straneh, in da se v naslednjem letu infrastrukturno zadeve uredijo. Potem ostanejo samo še mednarodni protokoli, dovoljenja in pravila, da se ta povezava tudi dejansko izvede," je še dejal Kristan.

Po besedah Mira Kristana iz Posoškega razvojnega centra se je v času koronske krize pogosto zgodilo, da so potniški vlak na bohinjski progi že v Novi Gorici napolnili predvsem italijanski potniki, ki so potovali v Posočje in naprej v Bohinj ali na Bled.Foto: Radio Koper/Andrej Šavko
Po besedah Mira Kristana iz Posoškega razvojnega centra se je v času koronske krize pogosto zgodilo, da so potniški vlak na bohinjski progi že v Novi Gorici napolnili predvsem italijanski potniki, ki so potovali v Posočje in naprej v Bohinj ali na Bled.Foto: Radio Koper/Andrej Šavko

Že prihodnje leto naj bi uredili vse infrastrukturne prepreke, ki trenutno onemogočajo vzpostavitev železniške povezave med mestoma. Projekt finančno še ni ovrednoten, obe državi pa se zavedata, kaj morata narediti vsaka na svoji strani.

Slovenija mora narediti le nekaj manjših stvari na povezavi, predvsem pa mora posodobiti varnostne naprave. "Govorimo o razmeroma majhnih posegih, ki pa vendarle terjajo državni poseg in izvedbo."

Na italijanski strani pa ni treba nekih večjih posegov. Tam je železniška proga elektrificirana, v Sloveniji ne, zato iščejo rešitve, da "železniške proge v Sloveniji ne bi bilo treba elektrificirati, ampak da storitev povežejo na obstoječem stanju, kar ne terja tolikšnih finančnih sredstev".

Veliko si od povezave obetajo v turizmu
Formalno je taka železniška povezava že obstajala, vendar ni bila tako funkcionalna, kot si želimo danes, da bi povezali obe sosednji železniški omrežji, je poudaril Alessandro Puhali iz Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) GO. Dodal je, da pomeni to tudi oživitev in boljšo izkoriščenost bohinjske proge kot regionalne proge za vsakodnevne potrebe domačinov oziroma za oblikovanje novih turističnih produktov na tem območju.

Železniški promet je tista prometna žila, s katero bomo nekoliko zajezili pritisk motornega potniškega prometa v alpske doline, pa je prepričan Klemen Langus iz Turizma Bohinj, kjer se prav tako zavzemajo za ponovno vzpostavitev železniške povezave med Novo Gorico in Gorico: "Naša naloga torej je, da čim več gostov v naše kraje pripeljemo z vlakom. In tukaj ima naša bohinjska železnica izjemno vlogo, saj je odprta na sever, proti Avstriji, in na jug proti Italiji."

Železniški promet med Novo Gorico in Gorico?