Lani je bilo opravljenih 697 milijonov potniških kilometrov oz. 8,4 odstotka manj kot leta 2013. Zmanjšanje je predvsem posledica manj vlakov na primorskem kraku omrežja, ki ga je poškodoval žled. Foto: BoBo
Lani je bilo opravljenih 697 milijonov potniških kilometrov oz. 8,4 odstotka manj kot leta 2013. Zmanjšanje je predvsem posledica manj vlakov na primorskem kraku omrežja, ki ga je poškodoval žled. Foto: BoBo

"Število potnikov in potniških kilometrov se je v glavnem zmanjšalo zato, ker je na primorskem kraku železniškega omrežja zaradi posledic uničevalnega žleda od februarja 2014 do septembra 2015 vozilo manj potniških vlakov," so ta teden objavljene podatke pospremili v statističnem uradu.

V notranjem železniškem prevozu je bilo prepeljanih nekaj manj kot 14,1 milijona potnikov ali desetina manj kot leta 2013. V mednarodnem prevozu skupaj s tranzitom pa je bilo prepeljanih nekaj več kot 783.000 potnikov oz. 12 odstotkov manj kot predlani.

Od 697 milijonov potniških kilometrov jih je bilo v notranjem prevozu opravljenih približno 582 milijonov ali 8,5 odstotka manj kot v prejšnjem letu. V notranjem prevozu je bilo opravljenih 83,5 odstotkov vseh potniških kilometrov.

Mednarodni potniški promet
Največ potnikov, ki so se z vlakom pripeljali v Slovenijo ali se odpeljali iz nje, je bilo iz Hrvaške, Avstrije, Nemčije, Srbije, Madžarske in Švice. S temi državami je Slovenija opravila 86 odstotkov mednarodnega potniškega prevoza.

Iz Slovenije na Hrvaško ali obratno je potovalo skoraj 126.000 potnikov, iz Slovenije v Avstrijo ali obratno 112.000 potnikov, iz Slovenije v Nemčijo ali obratno več kot 43.000, iz Slovenije v Srbijo ali obratno okrog 18.500 ter iz Slovenije na Madžarsko ali obratno okrog 13.500 potnikov. Na šestem mestu je Švica spet prehitela Nizozemsko: tja je iz Slovenije ali od tam v Slovenijo potovalo več kot 13.000 potnikov.