Slovenija se je najbolje uvrstila pri socioekonomski odpornosti in razmerah. Foto: AP
Slovenija se je najbolje uvrstila pri socioekonomski odpornosti in razmerah. Foto: AP

Najbolje je uvrščena na področjih socioekonomske odpornosti in razmer, pomembnosti turizma in varnosti.

Raziskava temelji na ocenah v petih kategorijah, ki so razdeljene na skupno 17 stebrov oziroma področij, ta pa na 112 kazalnikov.

Kategorije so spodbudnost okolja (s področji poslovno okolje, varnost, zdravje in higiena, človeški viri in trg dela ter pripravljenost na IKT), turistična politika in stanje spodbudnih pogojev za razvoj (prioritetnost turizma, mednarodna odprtost in cenovna konkurenčnost), infrastruktura (letalska, cestna, železniška in pristaniška infrastruktura ter turistične storitve), dejavniki vpliva na povpraševanje v turizmu (naravni, kulturni in neturistični viri) in trajnost turizma (okoljska trajnost, socioekonomska odpornost in razmere, vpliv turističnega povpraševanja).

Po kategorijah se je Slovenija najvišje uvrstila pri juristični politiki in stanju spodbudnih pogojev za razvoj (17. mesto), so sporočili iz Slovenske turistične organizacije (STO).

Po področjih je najboljše uvrščena pri socioekonomski odpornosti in razmerah (5. mesto), pomembnosti turizma (8.), varnosti (9.), okoljski trajnosti (12.), infrastrukturi kopenskega prometa in pristaniški infrastrukturi (17.) ter turistični infrastrukturi (22. mesto). Najbolj je izboljšala svoj položaj na področju pomembnosti turizma, za 16 mest, in na področju poslovnega okolja, za 10 mest.

"Slovenija je po nekaterih merilih svojo uvrstitev precej izboljšala ... Ponosni smo na uvrstitev med najboljših deset držav po merilu družbenoekonomska odpornost in razmere, kjer se je Slovenija uvrstila na visoko 5. mesto, takoj za Finsko, Dansko, Nizozemsko in Švedsko. Prav tako smo precej napredovali glede prioritetne obravnave oziroma pomembnosti turizma, kjer smo na 8. mestu. Obe omenjeni uvrstitvi kažeta na to, da so bili vladni ukrepi v času epidemije covida-19 ustrezni in predvsem učinkoviti, ena milijarda evrov sredstev v podporo turizmu v času epidemije pa dobro naložena," je ocenil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravlja tekoče posle, Zdravko Počivalšek.

Velik minus je, da nimamo nacionalnega letalskega prevoznika. Foto: EPA
Velik minus je, da nimamo nacionalnega letalskega prevoznika. Foto: EPA

Turistični sektor je "v dobri kondiciji"

Uvrstitev Slovenije na lestvici je nekoliko poslabšala predvsem letalska infrastruktura, slabša ocena je po Počivalškovem mnenju posledica tega, da nimamo nacionalnega letalskega prevoznika. Skušajo pa to oviro omiliti s spodbujanjem rednih in čarterskih letalskih povezav s svetom, pravi odhajajoči minister.

"Prepričani smo, da so visoke uvrstitve pri ključnih merilih razvoja turizma odraz prizadevanj ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na področju pomoči pri okrevanju turizma in ohranitvi delovnih mest, kakor tudi glede visokih higienskih standardov v turistični ponudbi. Turistični sektor nam je kljub težkim preizkušnjam uspelo ohraniti v dobri kondiciji, da se bo lahko nemoteno in uspešno skladno z novo Strategijo slovenskega turizma 2022–2028 razvijal tudi v prihodnjih letih," je povzel odhajajoči minister.

V STO-ju so poudarili napredek pri kazalniku ocene strategije znamčenja, kjer je Slovenija na 2. mestu (prej 43.). Kazalnik kaže na to, kako se spletna iskanja mednarodnih turistov o državi ujemajo s sporočili, ki jih želi država o svoji turistični ponudbi posredovati.

"Veseli me, da je Slovenija na lestvici indeksa turističnega razvoja odlično 2. mesto zasedla prav po kazalniku ocene strategije znamčenja, kar dodatno potrjuje pravilnost in uspešnost strateško in ciljno zastavljenih trženjskih in promocijskih dejavnosti slovenskega turizma," je dejala v. d. direktorja STO-ja Ilona Stermecki.

Dodala je, da so okrepili prepoznavnost in ugled Slovenije kot trajnosti zavezane nemnožične destinacije za edinstvena doživetja, za nadaljnji trajnostni razvoj pa da je pomembno, da je Slovenija izboljšala oceno na področju naravnih virov in okoljske trajnosti. Poleg tega je v času številnih sprememb in negotovosti, ki pomembno vplivajo tudi na turizem, tudi tokrat ključnega pomena dobra uvrstitev na področju varnosti, je podčrtala vodja STO-ja. Slovenija po njenih besedah tudi izboljšuje svoj položaj na področju IKT, kar podpira prizadevanja za digitalno preobrazbo slovenskega turizma.

Na vrhu lestvice Indeks turističnega razvoja, ki se je prej imenoval Indeks turistične konkurenčnosti, so Japonska, ZDA in Španija, v deseterici sledijo Francija, Nemčija, Švica, Avstralija, Združeno kraljestvo, Singapur in Italija.