"Skladišče električne energije" iz odsluženih akumulatorjev bodo najprej postavili na treh mestih v Franciji in v Nemčiji. Foto: Skupina Renault

Skupina Renault je najavila uvedbo programa Advanced Battery Storage za gradnjo nepremičnega sistema za shranjevanje električne energije izključno z uporabo akumulatorjev električnih vozil.

Sistem bo s shranjevalno zmogljivostjo najmanj 60 MWh tako največji tovrstni sistem v Evropi. Prve naprave bodo namestili na začetku prihodnjega leta na treh mestih v Franciji in Nemčiji, in sicer v Renaultovih tovarnah Douai in Cléon ter v nekdanjem obratu na premog v zvezni deželi Severno Porenje - Vestfalija. Zmogljivost shranjevalnika bodo nato postopoma povečevali, dokler ne bo vanj povezanih 2.000 akumulatorjev električnih vozil. Takrat bo sistem dosegel ali verjetneje celo presegel zmogljivost 60 MWh, kar zadostuje za dnevne potrebe mesta s 5.000 gospodinjstvi.

Sistem bo omogočal takojšnje upravljanje razlik med porabo in proizvodnjo energije ter povečanje skupnega deleža električne energije iz obnovljivih virov. To pomeni ohranjanje ravnovesja med ponudbo in povpraševanjem v električnem omrežju ob vključevanju raznih virov energije z nihajočimi proizvodnimi zmogljivostmi. Najmanjša razlika med porabo in proizvodnjo namreč sproža motnje, ki lahko ogrozijo stabilnost frekvence gospodinjskega toka (50 Hz).

Nicolas Schottey, direktor programa New Business Energy v Skupini Renault, je ob tem dejal, da je namen rešitve stalnega shranjevalnika izravnavanje teh razlik, saj ob pojavu neravnovesja v omrežju vanj začne oddajati shranjeno električno energijo in tako ta neravnovesja izravna. Dodal je, da bo stacionarni shranjevalnik zgrajen iz akumulatorjev električnih vozil, združenih v zabojnike. Uporabljeni bodo akumulatorji v drugem življenjskem obdobju. Ta sestav bo Advanced Battery Storage zagotovil zadostno zmogljivost, da bo lahko hkrati oddajal ali sprejemal za 70 MW električne moči. Tako velika moč in velika shranjevalna zmogljivost bosta sistemu omogočala, da se učinkovito odziva na vse večje posege v omrežju.

Pametni električni ekosistem
Sistem Advance Battery Storage bo del pametnega električnega ekosistema, pri katerem pametno polnjenje svoje delovanje prilagaja potrebam uporabnikov in ponudbi električne energije v omrežju. Polnjenje je na najvišji ravni, kadar ponudba električne energije presega povpraševanje, na primer v konicah proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov, ter se prekine, kadar povpraševanje preseže ponudbo električne energije v omrežju. Tako optimizira dobavo lokalne energije iz obnovljivih virov.

Ob obratnem polnjenju lahko električna vozila v času največje porabe oddajajo energijo nazaj v omrežje in s tem delujejo kot začasni shranjevalniki energije za omrežje.

Ko akumulatorji niso več primerni za uporabo v električnih vozilih, lahko še vedno shranjujejo znatne količine električne energije. Renault lahko to zmožnost izkoristi v manj zahtevnem okolju, na primer stalnem shranjevalniku energije. Z drugim življenjskim obdobjem akumulatorja lahko tako pokrije cel spekter potreb po shranjevanju energije, od družinskih hiš in pisarniških stavb do tovarn, šol in stanovanjskih blokov, celo polnilnih mest za električna vozila.