Foto: BoBo
Foto: BoBo

Iz Koordinacije zdravniških organizacij so sporočili, da so se 25. maja sešli z generalnim direktorjem Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKC LJ) Jožetom Golobičem glede načrtovane prenove glavne stavbe UKC-ja. Povod za sestanek so bila zaskrbljena poročila zdravnikov, da bo načrtovana prenova najmanj do konca leta 2023 pomembno posegla v izvajanje zdravstvenih storitev v največji slovenski terciarni ustanovi, so pojasnili.

Na sestanku so se predstavniki zdravniških organizacij strinjali, da je obnova osrednje stavbe nujno potrebna, izrazili pa so zaskrbljenost in resne pomisleke nad predvidenim pristopom k obnovi, njenemu obsegu in časovnico.

Že zdaj je veliko zaostankov zaradi epidemije

Koordinacijo zdravniških organizacij sestavljajo Zdravniška zbornica Slovenije, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (Fides), Slovensko zdravniško društvo in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Zastavljen načrt obnove UKC-ja LJ po njihovih navedbah namreč narekuje sočasno izpraznitev polovice glavne stavbe UKC-ja z zmanjšanjem posteljnih kapacitet in selitvijo dobršnega dela terciarne dejavnosti in bolnikov v prostore, ki so bili med epidemijo covida-19 namenjeni reševanju kritičnega prostorskega položaja in so kot taki popolnoma neprimerni za najzahtevnejše bolnike, ki so v svoji stiski ob bolezni že dovolj prizadeti in si "ne zaslužijo še neustreznih prostorskih razmer".

Vodstvo so ob tem opozorili na zahtevno reševanje zaostankov obravnav zaradi dve leti trajajoče epidemije in na pričakovano negotovost glede epidemične slike jeseni. "Na predvideni način planirana obnova UKC-ja Ljubljana torej prinaša izjemno tveganje, ki ne bo brez posledic za strokovno obravnavo bolnikov, predvsem pa se bodo zaradi okrnjenih možnosti izvajanja zdravstvenih storitev in zmanjšanja kapacitet čakalne dobe v času obnove še podaljšale," so opozorili. Zavzeli so se za stopenjski pristop k prenovi.

Vodstvo: Pregledi, posegi ne bodo prestavljeni

"Zaradi energetske sanacije stavbe nenujni posegi in pregledi ne bodo prestavljeni. Glede na dinamiko del bodo oddelkom po potrebi zagotovljeni drugi ustrezni prostori. Do večjih motenj ne bi smelo prihajati," so poudarili v UKC-ju Ljubljana, kjer so za Slovensko tiskovno agencijo potrdili, da bodo energetsko sanacijo glavne stavbe začeli v tem tednu.

V sanaciji bodo po njihovih navedbah uredili fasado, streho in okna objekta. Prenavljali bodo v dveh fazah – v prvi bodo prenovili zahodni del osrednje stavbe, v drugi pa vzhodni del in diagnostično-terapevtski servis (DTS).

Energetska prenova mora biti po njihovih navedbah končana do novembra 2023, saj prenavljajo z evropskimi sredstvi v vrednosti 50 milijonov evrov. Za evropske projekte veljajo stroga pravila tako namena porabe sredstev kot tudi finančne konstrukcije in časovnice.