Tudi lansko leto so v UKC-ju Ljubljana sklenili z izgubo. Foto: BoBo
Tudi lansko leto so v UKC-ju Ljubljana sklenili z izgubo. Foto: BoBo

S poslovanjem Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana se je svet zavoda seznanil na marčevski seji. Kot je razvidno iz sporočila za javnost, objavljenem na spletni strani bolnišnice, je presežek odhodkov nad prihodku nastal zaradi naraslih stroškov materiala (za 16,3 odstotka), skladnih z rastjo cen na svetovnih trgih, višjih stroškov storitev (za 11,8 odstotka), povečanega obsega stroškov dela zaradi nadomeščanja zdravstvene nege, stroškov varovanja ter povečanih stroškov dela.

V letu 2021 so v UKC-ju Ljubljana bolnišnično zdravili 113.254 bolnikov, kar je za 8,8 odstotka več glede na realizacijo 2020 in za 4,9 odstotka manj glede na načrt 2021. Obravnavanih je bilo 87.360 bolnikov v bolnišničnih ambulantah, kar je za 5,8 odstotka več glede na realizacijo 2020 in 8,9 odstotka manj glede na načrt 2021.

Opravili so 192.381 prvih pregledov v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti, kar je za 10,1 odstotka več glede na realizacijo 2020 in 10,8 odstotka manj glede na načrt 2021. Realiziranih je bilo 8.779.333 točk v specialistični ambulantni dejavnosti, kar je za 1,2 odstotka več glede na načrt 2021 in 17,6 odstotka več glede na realizacijo 2020.

Direktor ocenil poslovanje kot uspešno

"Ocenjujem, da je bilo poslovanje v finančnem smislu glede na vse omejitve izvajanja delovnega programa zaradi epidemije covida-19 ter na drugi strani izrazitega povečanja stroškov medicinskih in drugih materialov na svetovnem trgu v drugem polletju, uspešno. Univerzitetni klinični center Ljubljana je imel namreč tudi v letu 2021 najpomembnejšo vlogo in največje breme pri zdravljenju pacientov s covidom-19 in tistih brez," so povzeli besede Golobiča.

Ocenil je, da je UKC svoje poslanstvo in odličnost nadaljeval tudi v letu 2021, "čeprav smo zaradi epidemije covida-19, pomanjkanja in obolevanja kadra ter prerazporejanja kadra z matičnih delovišč na covidne oddelke realizirali bistveno manj zastavljenega programa, kot bi želeli".

Po njegovih besedah osrednjo slovensko bolnišnico v letošnjem letu čakajo dodatni izzivi, med drugim, kako višje stroške ustrezno ovrednotiti v ceni storitev ter kako glede na epidemijo in zastavljene naložbene načrte zagotoviti pozitivno poslovanje.

Naložbeni projekti

Sicer pa ljubljanski UKC v prihodnjih dveh letih čaka več pomembnih naložbenih projektov. V letih 2022 in 2023 bo obnovljenih in energetsko saniranih večina klinik UKC-ja Ljubljana, leta 2026 pa bo dograjena tudi infekcijska klinika.

Začeli so že sanacijo negovalne bolnišnice, intenzivno se pripravljajo na celovito prenovo glavne stavbe UKC-ja. Med večjimi naložbami v naslednjih letih bodo še prenova stavbe ZVD, energetska sanacija nove in stare porodnišnice, Leonišča, stare travmatološke klinike, dermatovenerološke klinike, Bolnice Petra Držaja, dokončanje urgence in prenova kirurškega bloka.

"Za UKC bodo to prelomna leta. Načrti naložb so ambiciozni. Svet zavoda bo bdel nad izvajanjem naložb kot tudi nad porabo denarja, ki je bil v večini zagotovljen iz evropskih sredstev, namenjenih obnovi. Verjamem, da bodo sredstva dobro izkoriščena, saj takšne investicijske priložnosti ne slovensko zdravstvo ne UKC še nista imela," pa je poudaril predsednik sveta UKC-ja Ljubljana Matjaž Trontelj.