Udeleženci so razglabljali o možnih usmeritvah slovenskega zdravstva. Foto: BoBo
Udeleženci so razglabljali o možnih usmeritvah slovenskega zdravstva. Foto: BoBo
Simon Vrhunec, Samo Fakin
Samo Fakin je prepričan, da zdravstveni sistem hrani še veliko rezerv. Foto: BoBo
Konrad Kuštrin
Kuštrin meni, da bi lahko naredili veliko že s sprejetjem enotnih standardov in normativov. Foto: BoBo
Vrhuncu se trese UKC-jev stolček


Generalni direktor ZZZS-ja Samo Fakin je na posvetu opozoril, da je že zdaj v zdravstvenem sistemu dovolj sredstev za zaposlitev 350 ali 400 zdravnikov, ključ pa je v prerazporeditvi dela. Hkrati se je zavzel za univerzalno košarico pravic, očiščeno nezdravstvenih pravic.
Skupaj z ukinitvijo davka na zdravila bi, po njegovih besedah, lahko privarčevali 250 milijonov evrov letno, nove vire denarja za zdravstvo pa vidi še v trošarinah na tobak, alkohol in sladke pijače. Prav tako je opozoril tudi na potrebo po izenačevanju prispevnih stopenj, saj se "še vedno pogajamo s posameznimi skupinami in je stvar politične odločitve, kdo bo plačeval manj".

Možina: Ne smemo odlašati z reformo
Predsednik Zdravniške zbornice Slovenije Andrej Možina je ocenil, da bi s strategijo zdravstva, ki so ga pripravile zdravniške organizacije, zdravstvo v razmeroma kratkem času postalo vzdržno. Možina tudi meni, da bi lahko zdravstvo postala združevalna tema v politiki in narodu.

Predsednik zbornice se sicer strinja, da morajo počistiti s korupcijo v lastnih vrstah, a po njegovem mnenju pavšalne številke, koliko naj bi bilo letno izgubljeno v zdravstvu, ne smejo biti izgovor za odlašanje z reformo. Med kratkoročnimi ukrepi, s katerimi bi reševali trenutno finančno zagato v zdravstvu, pa med drugim predlaga participacijo in trošarine.

V. d. generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Simon Vrhunec je opozoril, da v Sloveniji že imamo participacijo v obliki dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Posvaril je tudi, da uvedba participacije vedno udari socialno šibke.
Kuštrin: Brez spremembe upravljanja spremembe ne bodo učinkovite
Predsednik zdravniškega sindikata Fides Konrad Kuštrin pa meni, da nobena zdravstvena reforma ne bo učinkovita, če se ne bosta spremenila upravljanje zdravstvenih zavodov ter sistem plač v javnem sektorju.

Opozoril je še na veliko pomanjkanje zdravnikov, na brezposelnost mladih zdravnikov in ovire pri zaposlovanju zaradi zakona o izvrševanju proračunov. Po njegovem mnenju je ukrep, ki ga lahko vlada sprejeme takoj in bi začel reševati veliko težav, sprejetje standardov in normativov v zdravstvu.

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Nina Pirnat je napovedala, da bo na vladi zagovarjala izključitev specializantov iz omejitev zaposlovanja po zakonu o izvrševanju proračunov. Pirnatova tudi meni, da bi bilo treba zdravstvo bolj usmeriti v preventivo. V tem smislu se po njenih besedah z ZZZS-jem dogovarjajo o razširitvi programa referenčnih in učnih ambulant. S slednjimi bodo lahko reševali vprašanje zaposlovanja mladih zdravnikov.

Vrhuncu se trese UKC-jev stolček