Foto: BoBo
Foto: BoBo

Vlada je ob potrjevanju predloga zakona zatrjevala, da bo pripomogel k večji dostopnosti in učinkovitosti zdravstvenega sistema. Vsebina uradno še ni dostopna, je pa po družbenih omrežjih zaokrožil del predloga, ki predvideva ukrepe glede izvajanja zdravstvene dejavnosti v posebnih pogojih. Ob posebnih pogojih v zdravstveni dejavnosti, ki so posledica naravne ali druge nesreče ali podobnega izrednega dogodka, na primer nenadnega pomanjkanja zdravstvenih delavcev ali povečanega obsega dela, ki pomeni nepričakovano pomanjkanje zmogljivosti v zdravstvu, lahko minister za zdravje odredi enega ali več začasnih ukrepov.

Sorodna novica Vlada sprejela predlog interventnega zakona, s katerim želi odpraviti "nerazumno dolge čakalne dobe"

Med začasnimi ukrepi zakon med drugim predvideva možnost začasne premestitve zdravstvenega delavca, prepoved ali omejitev izdaje soglasja za delo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti, prepoved ali omejitev sklepanja podjemnih pogodb, prepoved ali omejitev izrabe letnega dopusta ali stavke, omejeno izvajanje zdravstvenih storitev v javnih zavodih oziroma njihovo izvajanje pod posebnimi pogoji, obvezno vključevanje izvajalcev zdravstvenih storitev zunaj mreže javne zdravstvene službe v delo javnih zavodov, opravljanje povečanega obsega dela ne glede na starostne in druge omejitve ter vključevanje upokojenih zdravstvenih delavcev.

Če ti deli držijo in namerava država reševati zdravstvo s prisilnim delom zdravnikov in drugih zaposlenih v zdravstvu, bo po besedah Fidesa sledil zdravniški upor. "Verjamemo, da se nam bodo v tem primeru pri tem pridružili vsi zaposleni v zdravstvu," so dodali v sindikatu.

Pričakujejo takojšnja uradna pojasnila ministrice Valentine Prevolnik Rupel glede vsebin predloga zakona in tudi takojšen dogovor glede realizacije sporazumov s podpisom aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike ter dogovor glede plačnega stebra. "V nasprotnem primeru se bo glede na številne ogorčene odzive kolegov, ki jih prejemamo na Fides, kar spontano ponovilo leto 1996," opozarja sindikat. Takrat je stavka zdravnikov potekala približno tri tedne.

Zdravniška zbornica: Prisilno delo je prepovedano z ustavo

Tudi v Zdravniški zbornici Slovenije so kritični do člena interventnega zakona, ki predvideva ukrepe glede izvajanja zdravstvene dejavnosti v posebnih pogojih. Možnost izrekanja ukrepov po predlogu zakona namreč ni več vezana na kakšne zunanje in neobvladljive dogodke, ampak na običajno stanje v zdravstvu (pomanjkanje kapacitet), na kar prav zdravstveni delavci opozarjajo že vrsto let, so poudarili.

Po njihovem prepričanju je sporno tudi trajanje ukrepa, saj ga lahko vlada podaljšuje v nedogled, zdravnike, medicinske sestre in zdravstvene sodelavce pa lahko premešča po deloviščih v državi brez njihovega soglasja do 70 kilometrov daleč na podlagi pisnega sklepa, zoper katerega pritožba ni dovoljena. Ob tem so opozorili, da je prisilno delo prepovedano z ustavo.