Jeseniška bolnišnica ima težave zaradi pomanjkanja kadrov.  Foto: BoBo
Jeseniška bolnišnica ima težave zaradi pomanjkanja kadrov. Foto: BoBo

V jeseniški bolnišnici je zaposlenih 179 diplomiranih medicinskih sester in 170 srednjih medicinskih sester oziroma tehnikov zdravstvene nege. Kakšno je pomanjkanje kadrov v zdravstveni negi, kaže podatek, da ima trenutno bolnišnica razpisanih deset mest za srednje in 22 mest za diplomirane medicinske sestre.

V jeseniški bolnišnici so pojasnili, da so zaradi pomanjkanja kadrov težave povsod, največje pa so na negovalnih oddelkih. "Težavo s pomanjkanjem kadrov v zdravstveni negi rešujemo z reorganizacijo dela, prilagajanjem, pripravljenostjo in nesebičnostjo zaposlenih v zdravstveni negi," so poudarili v bolnišnici, kjer kadrov vsaj za zdaj še ne iščejo v tujini.

Maja so zaradi pomanjkanja zaposlenih v zdravstveni negi morali zapreti enega izmed treh oddelkov internistične službe, kar v praksi pomeni 18 postelj manj. Za zdaj v bolnišnici ne vidijo možnosti, da bi oddelek lahko spet odprli.

V zadnjih dveh mesecih opažajo več prijav na razpise za nove kadre, vendar v bolnišnici še vedno ne morejo zadostiti potrebam po tehnikih zdravstvene nege in diplomiranih medicinskih sestrah. Glede na pretekla leta naraščajo tudi odhodi zaposlenih, ki jih vse težje nadomeščajo.

Naporno delo v bolnišnicah

Razloge za takšno stanje vidijo v tem, da je delo v bolnišničnem okolju naporno in da delo poteka 24 ur na dan vse dni v letu, pri čemer pa so diplomirane medicinske sestre in tehniki zdravstvene nege plačani enako ali celo manj kot njihovi kolegi, ki delo opravljajo v nekaterih drugih okoljih, kjer se izvaja zdravstvenega nega.

Možnost za izboljšanje stanja zato vidijo predvsem v zadostnem številu zaposlenih, ki bi bili za delo ustrezno in primerno nagrajeni.

Ob implementaciji dokumenta o poklicnih kompetencah in aktivnostih v zdravstveni negi so v jeseniški bolnišnici organizacijo dela prilagodili. "Težave pa so ostale enake, kot so bile že pred implementacijo dokumenta, in sicer pomanjkanje kadra in neustrezno plačilo," so opozorili.