V požarni sanaciji bodo izvedli gradbena, obrtniška in inštalacijska dela na dveh stavbah jeseniške bolnišnice. Foto: BoBo
V požarni sanaciji bodo izvedli gradbena, obrtniška in inštalacijska dela na dveh stavbah jeseniške bolnišnice. Foto: BoBo

Za požarno sanacijo Splošne bolnišnice Jesenice bo ministrstvo namenilo 2,59 milijona evrov od 2,66 milijona, kolikor je ocenjena vrednost naložbe. V požarni sanaciji bodo izvedli gradbena, obrtniška in inštalacijska dela na stavbi A in stavbi B. Projekt naj bi se po načrtih končali septembra prihodnje leto.

Državni denar tudi za druge bolnišnice

Prenova bolnišnične lekarne v Ortopedski bolnišnici Valdoltra predvideva rekonstrukcijo obstoječega objekta, s katero se bo povečala površina objekta, in nabavo opreme za ureditev lekarne. Nova ocenjena vrednost naložbe v tekočih cenah znaša okoli 922.000 evra in je za dobrih 287.656 evrov višja od ocenjene vrednosti iz investicijskega programa. Ministrstvo bo za projekt, končanje katerega načrtujejo marca prihodnje leto, zagotovilo sredstva v višini 874.476 evra.

Tudi vrednost prenove lekarne v brežiški bolnišnici je višja od prvotno ocenjene, in sicer za 211.670 evra ter znaša 799.710 evra. Ministrstvo bo zagotovilo sredstva v višini 768.600 evra, projekt pa naj bi bil končan decembra, z zadnjimi plačili v januarju 2020.

Prenova lekarne v celjski bolnišnici predvideva preureditev obstoječih prostorov in nabavo nove tehnološke opreme. Nova ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah je 859.978 evra in je za 258.518 evra višja od ocenjene vrednosti iz investicijskega programa. Vire financiranja naložbe bo po vladnem predlogu v celoti zagotovilo ministrstvo. Projekt naj bi končali prihodnje leto novembra.

Ministrstvo za zdravje bo glede na predlog zagotovilo tudi 715.864 evrov za prenovo lekarne v trboveljski bolnišnici. Projekt bo predvidoma končan decembra, z zadnjimi plačili v januarju 2020. Naložba predvideva preureditev obstoječih lekarniških prostorov v levem prizidku bolnišnice in ureditev novih dodatni prostorov za potrebe bolnišnične lekarne ter nakup tehnološke in pohištvene opreme.

Prav tako bo zagotovilo sredstva za prenovo lekarn v bolnišnicah Valdoltra, Brežice, Celje in Trbovlje.