Minister za zdravje Tomaž Gantar verjame vodstvu in svetu UKC-ja Ljubljana: selitev bolnišnice Petra Držaja je v korist bolnikov! Foto: BoBo
Minister za zdravje Tomaž Gantar verjame vodstvu in svetu UKC-ja Ljubljana: selitev bolnišnice Petra Držaja je v korist bolnikov! Foto: BoBo
Bolnišnica Petra Držaja se seli v UKC

Minister za zdravje Tomaž Gantar pravi, da nima razloga, da ne bi verjel vodstvu Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, da sta zaprtje kliničnega oddelka za abdominalno kirurgijo v bolnišnici Petra Držaja in njegova selitev v glavno stavbo UKC-ja dobra za bolnike. Ob tem dodaja, da gre predvsem za avtonomno odločitev vodstva UKC-ja.

V bolnišnici Petra Držaja v Šiški bodo namreč s 1. avgustom prenehali operativno dejavnost, saj so trenutne razmere v operacijskih dvoranah po mnenju stroke neprimerne, so pojasnili v UKC-ju Ljubljana. Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo bo do sanacije dvoran v glavni stavbi kliničnega centra.

Selitev prinaša bistveno boljše pogoje za bolnike
Kot je po pogovoru z generalnim direktorjem ljubljanskega UKC-ja Simonom Vrhuncem v izjavi za novinarje dejal Gantar, je od vodstva UKC-ja dobil zagotovilo, da bo selitev prinesla bistveno boljše pogoje za bolnike. Prav tako naj se ne bi krčil program, daljših čakalnih vrst naj ne bi bilo.

"Če vse to drži, potem verjetno ni razloga temu nasprotovati," je poudaril Gantar. Ob tem je opozoril, da je odločitev o selitvi oddelka za abdominalno kirurgijo iz bolnišnice Petra Držaja v glavno stavbo UKC-ja potrdil tudi strokovni svet ljubljanskega UKC-ja.

Nekateri zaposleni dvomijo o odločitvi
Minister je potrdil, da se je pogovarjal tudi z nekaterimi zaposlenimi, ki dvomijo o pravilnosti odločitve. Po Gantarjevih besedah so glavni pomisleki povezani z možnostjo, da jim ne bi uspelo v celoti izvesti programa, kar pa je vodstvo UKC-ja zanikalo. Glede pomislekov je Gantar izrazil upanje, da vendarle večina zaposlenih verjame v pravilnost odločitve.

Govorice o prodaji bolnišnice Petra Držaja so neresne
Govorice o tem, da naj bi vodstvo UKC-ja prostore bolnišnice Petra Držaja prodalo ali oddalo zasebniku, je Gantar označil za neresne, saj je po njegovih besedah lastnik prostorov vendarle država. Kot je dejal, pa za zdaj ministrstvo ni prejelo nobene prošnje za takšno možnost.

UKC še potrebuje prostore bolnišnice Petra Držaja
Gantar je po pogovoru z Vrhuncem, ki se ga je udeležil tudi strokovni direktor ljubljanske kirurške klinike Alojz Pleskovič, izrazil prepričanje, da UKC tudi v prihodnje potrebuje prostore bolnišnice Petra Držaja. Gantar, ki je bil nekdaj tudi sam direktor bolnišnice, osebno meni, da bi lahko prostore uporabili za dnevno bolnišnico.

Kot pojasnjujejo v UKC-ju Ljubljana, so vse dejavnosti, povezane s selitvijo v glavno stavbo UKC-ja Ljubljana, posledica prizadevanj za večjo varnost in kakovost obravnave bolnikov, racionalizacije dežurnih mest in razporeditve celotnega kadra ter opreme.

En oddelek na dveh lokacijah
Že več let je namreč stroka opozarjala na problematiko delovanja kliničnega oddelka za abdominalno kirurgijo na dveh lokacijah. Poročila projektne skupine za akreditacijo pa so opozarjala na neprimerne razmere na oddelku bolnišnice Petra Držaja. Na strokovnem svetu je bil tako sprejet sklep, da bodo združili oba dela kliničnega oddelka za abdominalno kirurgijo, ki delujeta na lokacijah Vodnikova ulica in Zaloška cesta.

Selitev celotne dejavnosti kliničnega oddelka za abdominalno kirurgijo se, kot so zapisali, izvaja postopoma in skladno z možnostmi. Glede na to, da je čez poletje zaprt tako en oddelek za abdominalno kirurgijo v UKC-ju Ljubljana kot tudi v bolnišnici Petra Držaja, težav s sprejemi bolnikov v poletnih mesecih ne pričakujejo. Zato se je strokovno vodstvo odločilo za združitev obeh oddelkov v poletnem času.

Glede na zasedenost postelj kirurške klinike na UKC-ju Ljubljana ugotavljajo, da bi z dobrimi organizacijskimi pristopi lahko veliko storili za dvig kakovosti in varnosti obravnave bolnikov. Z dobro organizacijo in izkoriščenostjo vseh zmogljivosti bodo namreč izkoristili vse operacijske dvorane in tudi s pomočjo dvoizmenskega dela zagotovili nemoteno izvajanje programa načrtovanih operacij, ki se zdaj večinoma izvajajo v bolnišnici Petra Držaja.

Bolnišnica Petra Držaja se seli v UKC