Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Ob preklicu epidemije pristojne institucije in stroka opozarjajo, da številna navodila in priporočila pristojnih institucij ostajajo v veljavi. "Vsi ukrepi, ki niso bili preklicani s 1. junijem, so s sklepom vlade podaljšani tudi v naslednje mesece," je ob tem na novinarski konferenci povedal minister za zdravje Tomaž Gantar. V vmesnem obdobju se na številnih področjih pojavljajo vprašanja o tem, kakšna pravila so v veljavi, jasni odgovori pa so velikokrat zaviti v kopico navodil, priporočil in dopisov različnih institucij.

Nejasnosti se pojavljajo tudi glede življenja v domovih za starejše občane (DSO), v katerih prebivajo najranljivejše skupine prebivalcev. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je preklic popolne prepovedi obiskov v DSO-jih napovedal 30. aprila. V lovljenju ravnovesja med varovanjem zdravja in pravico do socialnih stikov so ob ponovni sprostitvi obiskov veljale številne omejitve, kot so predhodna najava, posamično obiskovanje, obvezno razkuževanje rok itd.

Ob nadaljnjem izboljševanju epidemiološke slike v Sloveniji je ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 20. maja podalo dodatna priporočila vsem izvajalcem institucionalnega varstva. Med drugim so od takrat tistim varovankam in varovancem, pri katerih ni suma na okužbo z novim koronavirusom in ki razumejo navodila glede preprečevanja okužb, omogočeni tudi prosto gibanje in izhodi iz DSO-jev.

"Stanovalci pri nas niso v začasni oskrbi, ampak pri nas živijo. To je treba upoštevati," ob številnih varnostnih ukrepih poudarja direktor Doma starejših občanov Šiška Simon Strgar. Foto: Pixabay

Po tem, ko je veliko domov že uvedlo nadaljnja sproščanja glede obiskov – številni so informacije o tem objavili na svojih spletnih straneh –, je ministrstvo za zdravje danes izdalo dodatna priporočila. V dopisu so na ministrstvu opozorili, da je še naprej nujno spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih, podali pa so tudi priporočila glede obiskov. Priporočajo, da obiski še naprej potekajo po predhodnem dogovoru, da so omejeni na največ 30 minut in na enega zdravega obiskovalca. Ob tem je omogočeno druženje tudi zunaj prostorov domov, oskrbovanec pa lahko institucijo zapusti tudi za več dni. Na oddelkih DSO-jev, kjer bivajo oskrbovanci z okužbo z novim koronavirusom, se obiski glede na priporočila ministrstva za zdravje načrtujejo v dogovoru z območno pristojnim epidemiologom.

Skupnost socialnih zavodov opozarja na prostorsko stisko

V Skupnost socialnih zavodov Slovenije (SSZS) poudarjajo, da ima končno odgovornost za uvedbo, izvajanje in preklic ukrepov na podlagi priporočil direktor vsakega posameznega doma za ostarele. SSZS v okviru zadnjega dopisa ministrstva za zdravje opozarja na to, da je v osnovi še vedno predvideno, da domovi zagotovijo t. i. sive cone, kjer bi namestili nove stanovalce in za določen čas spremljali njihovo zdravstveno stanje, za kar veliko domov nima ustreznih prostorskih kapacitet. Na ministrstvu so ob tem sicer zapisali, da vse tiste domove, ki se pri vzpostavitvi sive cone spoprijemajo s težavami, prosijo, da jih s tem seznanijo.

Različni protokoli v posameznih domovih

Domovi se vmesnemu obdobju sicer prilagajajo na različne načine. Informacije na spletnih straneh različnih domov za ostarele kažejo na to, da ukrepe in navodila za varovance in obiskovalce prilagajajo svojim prostorskim in kadrovskim zmožnostim. Nekateri odpravljajo predhodno najavljanje obiskov, pri drugih pa je to še vedno potrebno. Številni so omejitev števila obiskovalcev dvignili na dva človeka, še vedno pa je obvezno nošenje zaščitnih mask, razkuževanje rok in vzdrževanje ustrezne varnostne razdalje.

Rozman: "Edino, kar rešuje življenja v domovih za starejše, je, da tja okužba ne pride"

V Domu starejših občanov Šiška obiskov na zunanjih površinah doma ni treba predhodno najavljati. Kot nam je povedal direktor doma Simon Strgar, je to potrebno ob obisku v prostorih šišenskega doma. V Šiški so že odpravljene tudi omejitve glede izhodov iz domov. "Svoje varovanke in varovance poznamo in vemo, kateri lahko brez težav razumejo in upoštevajo priporočila. Za tiste, ki bi zaradi zdravstvenega stanja lahko imeli težave pri upoštevanju, priskrbimo ustrezno spremstvo," je glede izhodov iz zavoda povedal direktor. Kot nam je zatrdil, varovance in varovanke pri tem poučijo o tem, kako se ustrezno zaščititi in na kaj morajo biti pozorni. "Za tiste, ki bi zaradi zdravstvenega stanja lahko imeli težave pri upoštevanju, priskrbimo ustrezno spremstvo," je dodal Strgar.

"To ni prva viroza, ki je prišla v Slovenijo, z njimi se srečujemo vsako pomlad in jesen in vedno delujemo na način, da ne bi prišlo do okužb. Pristojne institucije dajejo priporočila, mi pa jih upoštevamo v življenjskih okvirih," je povedal direktor šišenskega doma za ostarele. "Stanovalci pri nas niso v začasni oskrbi, ampak pri nas živijo. To je treba upoštevati," je poudaril Strgar.