Foto: EPA
Foto: EPA

Spletno anketo Kako paziš nase in na druge? sta Sledilnik za covid-19 in povezava Mladi zdravniki Slovenije izvedla v sodelovanju z družbo Valicon. V njej so ugotovili, da je bila v drugem tednu novembra večina delovno aktivnih še vedno na delovnem mestu in skoraj polovica anketirancev je obiskala vsaj eno drugo gospodinjstvo.

Prav tako pa so ugotavljali, kako so se anketiranci v drugem tednu novembra držali priporočil o samozaščitnih ukrepih na delovnem mestu, na obiskih drugih gospodinjstev v zaprtih prostorih ter pri opravkih.

Na delovnem mestu je ves ali skoraj ves čas masko nosilo 63 odstotkov zaposlenih, sedem odstotkov pa nikoli ali skoraj nikoli.

Le dobra polovica je ves ali skoraj ves čas vzdrževala priporočeno razdaljo do drugih.
Polovica zaposlenih se je ves ali skoraj ves čas izogibala tveganim stikom s sodelavci, kot so skupne malice, dolgi sestanki, kajenje ...

"Smiselno bi bilo razmisliti o strategiji spodbujanja varnega druženja. Namesto druženja po domovih raje varno druženje majhnih skupin na javnih površinah, kjer se bolj držimo priporočil, pa tudi verjetnost prenosa virusa je v odprtih prostorih manjša."

"Prezračevanje na delovnem mestu se je izkazalo kot najslabše upoštevano priporočilo, saj je zanj ves čas ali skoraj ves čas skrbelo 43 odstotkov vprašanih. Vseh štirih priporočil se je ves ali skoraj ves čas držalo 27 odstotkov vprašanih," so zapisali avtorji raziskave.

Ob obiskih v zaprtih prostorih je masko je na vseh ali skoraj vseh obiskih nosilo 44 odstotkov vprašanih. Največ anketirancev je na obiskih upoštevalo higieno rok, kar tri četrtine sodelujočih. Opazna razlika je bila med spoloma, saj imajo ženske pogosteje čiste roke. Vsaj štirih od petih samozaščitnih priporočil pa se je držalo le 16 odstotkov vprašanih.

Foto: Reuters
Foto: Reuters

Najdoslednejša uporaba mask pri opravkih

Anketiranci so najdosledneje so upoštevali samozaščitna priporočila ob obiskih trgovine, banke, pošte, bencinske črpalke ... Kar 88 odstotkov jih je ves čas ali skoraj ves čas nosilo maske, 81 odstotkov si je razkuževalo roke in 77 odstotkov je upoštevalo varno razdaljo do drugih (vsaj dva metra). Vseh treh navedenih priporočil sta se držali dve tretjini vprašanih. Za zaščito ob teh opravkih so bolje poskrbeli tudi tisti, ki niso bili na nobenem obisku drugih gospodinjstev.

Pri vprašanjih o pravilnem nošenju maske in varni razdalji do drugih, ki sta bili vključeni pri vseh tipih prostorov, se nakazuje soodvisnost med stopnjo javnosti prostora in upoštevanjem priporočila. Teh dveh priporočil se vprašani namreč najbolj držijo pri opravkih (najbolj javen prostor), sledi delovno mesto (manj javen prostor), bistveno manj pa se upoštevajo pri obiskih drugih gospodinjstev (zasebni prostor).

Druženja na odprtih prostorih namesto po domovih

"Opažamo, da se ljudje najbolj držimo priporočil ob opravkih, torej v povsem javnih prostorih, bistveno manj na delovnem mestu, najmanj pa ob obiskih, torej v zasebnih prostorih. Iz tega sledi, da bi bilo smiselno razmisliti o strategiji spodbujanja varnega druženja. Namesto druženja po domovih raje varno druženje majhnih skupin na javnih površinah, kjer se bolj držimo priporočil, pa tudi verjetnost prenosa virusa je v odprtih prostorih manjša. Tudi glede upoštevanja samozaščitnih priporočil na delovnem mestu je kar nekaj možnosti za izboljšanje našega vedenja. Polovica zaposlenih, ki delo opravlja na delovnem mestu, je redno v tveganih stikih s sodelavci (skupne malice, dolgi sestanki, odmori za kajenje ipd.), bolje bi lahko poskrbeli za zračenje prostorov in tudi uporaba mask bi lahko bila doslednejša," ugotavljajo avtorji raziskave.

Spletna anketa Kako paziš nase in na druge? je potekala od 13. 11. do 16. 11. na podlagi Valiconovega spletnega panela Jazvem.si, Velikost vzorca je enaka kot v raziskavi #Novanormalnost, 527 sodelujočih. V anketi je sodelovalo 293 delovno aktivnih prebivalcev Slovenije, od katerih je 188 oseb vsaj del delovnih obveznosti opravilo na delovnem mestu.