Foto: BoBo
Foto: BoBo

O predlogu strokovne skupine zdaj odloča vlada. Ministri kljub drugačnim napovedim – odločitev so napovedovali že za četrtek, pa potem za petek dopoldne – semaforja še vedno niso potrdili.

Po informacijah TV Slovenija bo vlada odlok predstavila v soboto, posamične ukrepe pa prihodnji teden, so poročali v oddaji Odmevi.

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

"Vlada v bistvu že ves teden usklajuje semafor, ki ga je že v ponedeljek pripravila svetovalna skupina za covid. Zatika se predvsem pri pravnih podrobnostih, ne toliko pri vsebinskih. Že ves dan namreč na vladi poteka nekakšno pravniško piljenje skupnega odloka. Ta odlok bo namreč samo eden, združujejo pa se številni odloki, ki so veljali do zdaj, to pa očitno zahteva določen čas. Vemo, da je ustavno sodišče v preteklosti že odločilo, da so nekateri sprejeti odloki bili potem neustavni. Tega si seveda zdaj nihče ne želi. Ne smemo pa pozabiti še pomembne malenkosti: vlado sestavljajo različni ministri, vsak ima seveda svoje interese in usklajevanje teh želja včasih pač traja," je za TV Slovenija v oddaji Dnevnik poročala Tjaša Potisk Ančimer.

Pogovor z ministrom za zdravje Janezom Poklukarjem v Odmevih
Pogovor z vodjo svetovalne skupine za covid-19 Matejo Logar
Ministri semaforja kljub drugačnim napovedim še niso potrdili

Prva faza

Prva faza bi po predlogu strokovne skupine veljala, če bi se v enotah intenzivne nege zdravilo največ 20 bolnikov. V tej fazi bi bil pogoj prebolel, cepljen, testiran (PCT) obvezen za goste notranjih prostorov lokalov, kulturnih in športnih prireditev. Prav tako bi bil pogoj PCT obvezen za vse, ki prihajajo v dolgotrajnejši stik s strankami, pacienti, učenci, dijaki ali oskrbovanci. Maske bi bile obvezne v zaprtih prostorih, zasebna druženja bi bila dovoljena do 50 ljudi brez pogoja PCT. Izobraževanje bi potekalo po modelu B. Za študente bi veljal pogoj prebolel, cepljen, samotestiran. Pogoj PCT pa bi veljal tudi za udeležence športnih tekmovanj, starejše od 15 let.

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Druga faza

Druga faza bi bila aktivirana, dokler bi se v enotah intenzivne nege zdravilo do 43 ljudi. Poleg ukrepov iz prve faze bi pogoj PCT veljal za učence tretje triade, dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih. Pri tem bi samotestiranje za tiste, ki ne bi bili cepljeni oziroma prebolevniki, potekalo enkrat tedensko. Maske bi bile obvezne v celotnem šolstvu, z izjemo učencev do petega razreda, ki bi jim bile zgolj priporočene. Samotestiranje bi bilo obvezno pri zunajšolskih športnih dejavnostih za starejše od 12 let. Pogoj PCT bi se v tej fazi razširil in postal obvezen tudi za vadeče v fitnesih in na vodenih vadbah v zaprtih prostorih.

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Tretja faza

Sledila bi tretja faza, ki bi veljala do 86 zasedenih intenzivnih postelj. V tej fazi strokovna skupina predlaga obvezne maske za vse učence osnovnih šol. Prostovoljno samotestiranje dijakov in učencev osnovnih šol bi potekalo pogosteje, dvakrat na teden. Nadzorovano samotestiranje dvakrat tedensko pa bi bilo v tej fazi obvezno za zaposlene, ki prihajajo v stik s strankami, pacienti, učenci, dijaki ali oskrbovanci, in ne bi bili cepljeni ali prebolevniki. Obvezen pogoj PCT bi se razširil in bil zahtevan tudi za športnike, starejše od 12 let, v zaprtih prostorih. Dovoljena bi bila zasebna druženja do 25 ljudi brez pogoja PCT. Pogoj PCT je strokovna skupina v tej fazi predlagala tudi za zaposlene v drugih dejavnostih.

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Četrta faza

Četrta faza bi bila aktivirana, dokler bi se v enotah intenzivne terapije zdravili do 103 bolniki. Za učence v osnovnih šolah in dijake, ki ne bi bili bodisi cepljeni bodisi prebolevniki, bi prostovoljno samotestiranje potekalo trikrat tedensko. Za vse učence bi bilo obvezno samotestiranje za udeležbo pri zunajšolskih dejavnostih. Glasbene šole bi prešle na model C, po katerem je njihov program okrnjen in prilagojen. Obvezno nadzorovano samotestiranje za zaposlene iz prejšnje faze bi se razširilo in bi potekalo trikrat tedensko. Testiranja bi bili še vedno opravičeni cepljeni in prebolevniki. Strokovna skupina v tej fazi predlaga še zaprtje gostinskih lokalov ob polnoči, omejitev zasebnih druženj na 10 oseb brez pogoja PCT in obvezen pogoj PCT tudi za storitvene dejavnosti. Izvzete bi bile živilske trgovine, lekarne in kmetijske trgovine.

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Peta faza

Peta faza semaforja ukrepov bi veljala, dokler bi intenzivno terapijo potrebovalo do 133 bolnikov. Nočno druženje bi se v tej fazi omejilo na pet ljudi ali člane dveh gospodinjstev. V srednjih šolah in dijaških domovih bi veljal model C, ki predvideva, da se del dijakov izobražuje doma, del pa na daljavo. Javni prevoz bi sicer po predlogu strokovne skupine omejili na 50 odstotkov predpisanih kapacitet. Izpolnjevanje pogoja PCT bi bilo obvezno za študente.

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Šesta faza

Zadnja, šesta faza semaforja ukrepov bi bila aktivirana, če bi bilo v enotah intenzivne terapije hospitaliziranih do 164 bolnikov ali več. Strokovna skupina bi v tej fazi šole ohranila odprte ob upoštevanju pogoja PCT, če bi se vsi, ki niso cepljeni ali prebolevniki, testirali trikrat tedensko. V tej fazi bi vrtci zagotavljali varstvo le za otroke zaposlenih v kritični infrastrukturi. V šesti fazi je navedeno tudi zaprtje države, ki pa ni podrobneje opredeljeno.

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO
Ob slabšanju razmer morda tudi zaprtje države